آزمایشگاههای دانشکده

آناتومی
آناتومی آسیب شناسی و هیستوتکنیک آماده سازی کاداور و تشریح بافت وانگل بیوشیمی

زیست شناسی

فیزیولوژی مرکزمهارتها میکروب شناسی هماتولوژی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.