گزارش تصویری

ایستگاه های نوزدهمین آزمون OSCE


تصاویر: 

ایستگاه یک
ایستگاه 3
ایستگاه 8
ایستگاه 9
ایستگاه 11
ایستگاه 12
ایستگاه13

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.