رسالت دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 رسالت دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در چهارچوب سياست‌های کلان جمهوری اسلامی ايران و خطوط کلی برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راهبردهای اصلی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان فعاليت می‌کند. معاونت پزشکی دانشگاه برای ارتقای آموزش پزشکی،‌ مسؤولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به هدف های سازمانی، حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه کوشش می کندتا دانشجویانی تربیت نماید که درموقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند. رسالت ما تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز جامعه و نظام سلامت می باشد که از طریق فعالیت های برنامه ریزی،‌ هدایت و انجام پژوهش در آموزش، آموزش اعضای هیات علمی‌ و ارزشیابی مستمر این امر تحقق خواهد یافت. اين دانشكده تلاش مي­نمايد كه در محيطي علمي و پويا كه زمينه ساز ايجاد رابطه منطقي و صميمي بين دانشجو، استاد و محيط است، تسهيلات لازم را براي مطالعه و تحقيق در شاخه­هاي مرتبط با رشته پزشكي جهت اساتيد و دانشجويان مستعد و كاركنان فراهم سازد تا آن ها ضمن فراگيري مهارت­ها، توانايي فعاليت در عرصه­هاي آموزشي، پژوهشي و درماني را در جامعه كسب نموده و فردي مسئوليت­پذير جهت مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و مشاغل ارزنده و پر بازده مرتبط با رشته خود باشند.

اهداف سازمانی

  اهداف سازمانی شامل آموزش دانشجو و نیروی ماهر و با اخلاق در راستای حفظ وارتقای سلامت آحاد جامعه می­باشد و در این راستا سه هدف اصلی یعنی توسعه کمی و کیفی جهت تأمین نیروی انسانی، فضاهای آموزشی، بهداشتی  و درمانی و رضایتمندی مراجعین را به عنوان مبنای کار خود قرار داده است. رسیدن به اهداف اصلی، بررسی و تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب و توجه به اقتصاد درمان، همواره مورد نظر این معاونت بوده است. این اهداف را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

الف ـ توسعه واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در جهت افزایش سطح دسترسی و کیفی مراجعین به خدمات درمانی، آزمایشگاهی وکه در این راستا با احداث کلینیک فرهیختگان گام اولیه ای برداشته شده و در چشم انداز نزدیک احداث کلینیک های دیگر و بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی مورد توجه می باشد

ب- راه اندازی بیمارستان 96 تخت خوابه در راستای آموزش و خدمات رسانی بیشتر و بهتر

جـ بررسی و اصلاح وضعیت موجود نیروی انسانی و تعیین وضعیت مطلوب

د ـ بررسی و اصلاح وضعیت موجود تجهیزات و تعیین وضعیت مطلوب

هـ توجه به اقتصاد درمان در بهینه­سازی امکانات کمی و کیفی و درمانی مناسب جهت مراجعین

و- ارتقای سطح آگاهی و توانمندی نیروهای انسانی

ز- ارتقای سطح آگاهی و توانمندی نیروهای مدیریتی خدمات درمانی

ح ـ ارتقای استانداردهای تکنولوژی پزشکی خدمات درمانی

طـ تعیین وضعیت مطلوب رضایتمندی گیرندگان و دهندگان خدمات درمانی

ی- ارائه سریع و آسان خدمات درمانی به مراجعین و افزایش و ارتقای انگیزه گیرندگان و دهندگان خدمات درمانی مراجعین

 

ارزش ها و اهداف کلی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
ارزش ها:
دانشکده در ارائه خدمات فعالیت های آموزشی خود به اصول و ارزش های زیر پایبند است:
1-حفظ کرامت انسانی در انجام تکالیف سازمانی

2- انسجام وهماهنگی درون و برون سازمانی

3- عدالت محوری در ارائه خدمات

4- مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال مشتریان

5- اخلاق گرایی در نظام مدیریت سازمان

6- هدفمندی در انجام فعالیت ها

7- سلامت نگری با اولویت پیشگیری

8- دانش محوری

9- کیفیت گرایی

10- قانون مداری

 

اهداف کلی:
1- تربیت نیروی انسانی در جهت تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روحی-روانی، اجتماعی و معنوی جمعیت تحت پوشش دانشکده

2- تأمین عدالت در ارائه و توزیع خدمات آموزشی، پژوهشی

 3- دستیابی به بالاترین رضایتمندی مشتریان

4- بستر سازی تلفیق آموزه‌های دینی در آموزش و پژوهش

5- دستیابی به یکی از قطب‌های علمی، افزایش سهم دانشکده در تولید علم و تحقق این موضوع در حوزه علوم پزشکی

6- حضور در عرصه بین‌المللی ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی

7- تأثیرگذاری بر مدیریت و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام آموزشی کشور
8- تأمین و توسعه منابع جهت بکارگیری موثر در نظام آموزش

 

چشم­ انداز

 امید داریم اين مجموعه با جذب دانشجويان نخبه، تكيه بر اساتید توانمند و روش هاي نوين آموزش پزشكي، دانش آموختگاني كوشا در كسب دانش روز و توانا در ارتقای سلامت بشر تربيت نماید.معاونت پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان به یاری خداوند متعال و همکاری خالصانه ریاست محترم دانشگاه و با تكيه بر نيروي انساني شايسته خود تا پايان برنامه های پیش رو در آینده نه چندان دور از نظركيفيت و كميت ارائه خدمات درماني، آزمایشگاهی و تشخيصي به يكي از دانشگاه های برتر کشور تبدیل خواهد شد.

اهداف كلان دانشكده پزشكي تا پايان برنامه استراتژيك اول

1-    بازنگری رسالت و اهداف کلان دانشکده هر دو سال یکبار

2-    ارزیابی مستمر سالانه میزان تحقق اهداف کلان

3-    هدف و آماده سازی برنامه آموزشی پزشکی مطابق با استاندارد های روز قبل از ورود دانشجویان

4-    تامین نیروی انسانی هیات علمی تا پایان برنامه

5-    توسعه نیروی انسانی هیات علمی بر مبنای   الگوهای شایستگی تا پایان برنامه

6-    تجهیز تمامی واحدهای دانشکده به فن آوری اطلاعات تا پایان برنامه

7-    رعایت کل استاندارد فضای فیزیکی تا پایان نامه

8-    تامین کامل تجهیزات ضروری مورد نیاز بر طبق اولویت های انجام شده تا پایان برنامه

9-    همکاری و مبادلات آموزشی در نیرو، منابع آموزشی، پژوهشی و استاد با تمام واحدهای همجوار تا پایان برنامه

10-تکمیل کلیه پست های سازمانی مطابق با ساختار سازمانی تا پایان برنامه

11-توسعه و تامین نیازمند رفاهی، فرهنگی بر مبنای استانداردهای تعریف شده تا پایان برنامه

12-استقرار کامل نظام ارزشیابی بر اساس نظام های نوین ارزشیابی تا پایان برنامه

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.