Contact us

Contact us

جهت ارتباط با دانشگاه و واحدهای اداری و دانشکده ها از اطلاعات ذیل استفاده نمایید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

زاهدان - خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

صندوق پستی : 987-98138

05433443600- 05433441600

روابط عمومی 05433429597

دانشکده پزشکی 05433419432

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.