فرم‌های الکترونیکی وآیین‌نامه ها

برای جستجو و دریافت فرم فایل های الکترونیکی از تب برگ های زیر استفاده نمایید.

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
81 طرح درس 10445 فرمهای پزشکی PDF icon باکتری شناسی نظری.pdf
82 طرح درس10843 فرمهای پزشکی فایل طرح درس انگل شناسی وقارچ شناسی کوریکولوم قدیم
83 طرح درس قلب وعروق فرمهای پزشکی فایل طرح درس قلب وعروق.docx
84 طرح درس مهر 97 فرمهای پزشکی فایل علوم تشریح اسکلتی-عضلانی
85 طرح درس مهر 97 فرمهای پزشکی فایل طرح درس تنفس.docx
86 کوریکولوم دکتری عمومی پزشکی فرمهای پزشکی Microsoft Office document icon moshakhasate dore.doc
87 بسته های تحول آموزش علوم پزشکی فرمهای پزشکی PDF icon basteha_-_v11.pdf
88 نقشه جامع علمی کشور فرمهای پزشکی PDF icon سند نقشه جامع علمی کشور.pdf
89 شيوه نامه ثبت موضوع و دفاع پايان نامه پزشكي فرمهای پزشکی PDF icon شيوه نامه ثبت موضوع و دفاع پايان نامه پزشكي
90 فرم های یازده گانه امور تحریر پایان نامه فرمهای پزشکی فایل فرم های یازده گانه امور نگارش پایان نامه
91 دستورالعمل نگارش پایان نامه فرمهای پزشکی PDF icon دستورالعمل نگارش پايان نامه پزشكي.pdf
92 گزارش شش ماهه فرمهای پزشکی Microsoft Office document icon گزارش شش ماهه
93 منابع آزمون های پيش كارورزی اسفندماه 1397 و بهار و شهریور98 فرمهای پزشکی PDF icon منابع آزمون های پيش كارورزی اسفندماه 1397 و بهار و شهریور98
94 محیط گردش کار فرمهای پزشکی PDF icon گردش کار.pdf
95 محیط طرح اعضای هیأت علمی فرمهای پزشکی PDF icon محیط اعضای هی