فرم‌های الکترونیکی وآیین‌نامه ها

برای جستجو و دریافت فرم فایل های الکترونیکی از تب برگ های زیر استفاده نمایید.

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 فرم های طرح درس گروه مامایی فرمهای مامایی دریافت
2 کتابچه ثبت مهارتهای بالینی مامایی فرمهای مامایی دریافت
3 کارآموزی ترم 8 گروه ب فرمهای مامایی دریافت
4 کارآموزی ترم 8 گروه الف فرمهای مامایی دریافت
5 کارآموزی ترم 7 فرمهای مامایی دریافت
6 کارآموزی گروه ب ترم 5 فرمهای مامایی دریافت
7 کارآموزی گروه الف ترم 5 فرمهای مامایی دریافت
8 کارآموزی ترم 4 ب فرمهای مامایی دریافت
9 کارآموزی ترم 4 الف فرمهای مامایی دریافت
10 کارآموزی ترم 4 فرمهای مامایی دریافت
11 کارآموزی ترم 2 فرمهای مامایی دریافت
12 کارآموزی گروه ب ترم 6 فرمهای مامایی دریافت
13 کارآموزی گروه الف ترم 6 فرمهای مامایی دریافت
14 کارآموزی نشانه شناسی فرمهای مامایی دریافت
15 کارآموزی در عرصه رادیولوژی - سونوگرافی و الکترولوژی در مامایی و زنان فرمهای مامایی دریافت
16 کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری فرمهای مامایی دریافت
17 کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی فرمهای مامایی دریافت
18 کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری فرمهای مامایی دریافت
19 کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی فرمهای مامایی دریافت
20 کارآموزی بارداری و زايمان(3)(زایمان طبیعی و غیر طبیعی) فرمهای مامایی دریافت

صفحه‌ها

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.