فرم‌های الکترونیکی وآیین‌نامه ها

برای جستجو و دریافت فرم فایل های الکترونیکی از تب برگ های زیر استفاده نمایید.

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 آیین نامه دانشجوی نمونه فرمهای علوم آزمایشگاهی PDF icon آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسلامی
2 log book فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon log-book7.doc
3 منابع پیشنهادی کارآفرینی در بستر دانشگاه ها فرمهای علوم آزمایشگاهی PDF icon رفرنس های پیشنهادی کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم دوازدهمین المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
4 12502ژنتیک9899 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon ژنتیک پزشکی رشته علوم آزمایشگاهی
5 آیین نامه تحصيل دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر فرمهای علوم آزمایشگاهی PDF icon آيين_نامه_تسهيل_ادامه_تحصيل_دانشجويان_ممتاز_و_استعداد_درخشان_به_مقاطع_بالاتر.pdf
6 مدیریت آزمایشگاه های علوم پزشکی فرمهای علوم آزمایشگاهی PDF icon رزومه مدیریت آزمایشگاه های علوم پزشکی
7 طرح درس 12502 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon ژنتیک پزشکی ( کارشناسی علوم ازمایشگاهی)10468.doc
8 طرح درس11004 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon طرح درس آمار حیاتی رشته علوم آزمایشگاهی
9 طرح درس10469 فرمهای علوم آزمایشگاهی
10 طرح درس10479 فرمهای علوم آزمایشگاهی PDF icon طرح درس آسیب شناسی عمومی
11 طرح درس10464 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon طرح درس خون شناسی 2
12 طرح درس10531 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon طرح درس خون شناسی 1
13 Log Book فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon لاگ بوک (دفترچه ثبت فعالیت های روزانه)کارآموزی در عرصه رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی
14 طرح درس مهر 97 فرمهای علوم آزمایشگاهی فایل نمونه طرح درس رشته های پیراپزشکی.docx
ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 سرفصل کارشناسی مامایی فرمهای مامایی PDF icon برنامه آموزشی مصوب کارشناسی پیوسته مامایی مصوب نوزدهم تیرماه سال 91
2 سیلابس مامایی فرمهای مامایی PDF icon سرفصل دروس مامایی
3 آرایش ترمی فرمهای مامایی PDF icon آرایش ترمی
4 کتابچه ثبت مهارتهای مامایی فرمهای مامایی PDF icon کتابچه ثبت مهارتهای مامایی
5 11690 فرمهای مامایی PDF icon بهداشت مادر و کودک و باروری
6 11681 فرمهای مامایی PDF icon ارتباطات آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت3)
7 11662 فرمهای مامایی PDF icon فیزیوپاتولوژي و بیماریهای داخلی1
8 11682 فرمهای مامایی PDF icon فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی
9 11670 فرمهای مامایی PDF icon بارداری و زایمان1 بارداری طبیعی
10 11641 فرمهای مامایی PDF icon اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل
11 برنامه کارآموزی نیمسال اول99-98 فرمهای مامایی PDF icon برنامه کارآموزی نیمسال اول99-98
12 فرم های طرح درس گروه مامایی فرمهای مامایی فایل دریافت
13 کتابچه ثبت مهارتهای بالینی مامایی فرمهای مامایی PDF icon کتابچه ثبت مهارت های ماماییLog Book
14 کارآموزی ترم 8 گروه ب فرمهای مامایی فایل دریافت
15 کارآموزی ترم 8 گروه الف فرمهای مامایی فایل دریافت
16 کارآموزی ترم 7 فرمهای مامایی فایل دریافت
17 کارآموزی گروه ب ترم 5 فرمهای مامایی فایل دریافت
18 کارآموزی گروه الف ترم 5 فرمهای مامایی فایل دریافت
19 کارآموزی ترم 4 ب فرمهای مامایی فایل دریافت
20 کارآموزی ترم 4 الف فرمهای مامایی فایل دریافت

صفحه‌ها

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 راهنمای طراحی آموزشی محتوای الکترونیکی فرمهای پرستاری PDF icon InstructionalDesignGuide.pdf
2 آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی فرمهای پرستاری فایل آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع لیسانس
3 خلاصه سهمیه استعداد های درخشان فرمهای پرستاری PDF icon شرایط استفاده از سهمیه استعداد های درخشان در ارتقا به مقاطع تحصیلات تکمیلی
4 جدول امتیازات استعداد درخشان فرمهای پرستاری PDF icon ayeen_40emtiyazderakhshan96.pdf
5 پرستاری بزرگسالان وسالمندان3 فرمهای پرستاری فایل پرستاری بزرگسالان وسالمندان3
6 کارآموزی سالمندان1_اکبری فرمهای پرستاری PDF icon طرح درس کارآموزی سالمندان1_اکبری
7 کارورزی کودکان_اکبری فرمهای پرستاری PDF icon کارورزی کودکان_اکبری
8 10140 فرمهای پرستاری فایل پرستاری بزرگسالان- سالمندان1
9 10150 فرمهای پرستاری فایل پرستاری بزرگسالان - سالمندان3
10 10156 فرمهای پرستاری PDF icon کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان
11 10157 فرمهای پرستاری PDF icon کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان - سالمندان (3-1) و پرستاری مراقبت در منزل
12 10144 فرمهای پرستاری PDF icon پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
13 log book فرمهای پرستاری فایل لاگ بوک رشته پرستاری
14 آرایش ترمی فرمهای پرستاری فایل آرایش ترمی رشته پرستاری
15 برنامه امتحانات فرمهای پرستاری فایل برنامه امتحانات اول99-98.rar
16 ارتقاء اعضاي هيات علمي فرمهای پرستاری Microsoft Office document icon 8642ت980804ارتقای هیات علمی.doc
17 برنامه هفتگی فرمهای پرستاری فایل برنامه هفتگي اول99-98.rar
18 سرفصل رشته پرستاری فرمهای پرستاری PDF icon curriculum-nursing-BS-54-13930227[1].pdf
19 مرکز تحقیقات علوم بالینی سلامت فرمهای پرستاری Microsoft Office document icon شیوه نامه تاسیس و بهره برداری از مرکز تحقیقات سلامت.DOC
20 طرح درس نظری نیمسال اول 96 فرمهای پرستاری فایل دریافت

صفحه‌ها

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 فرم پروپوزال دانشکده پزشکی فرمهای پزشکی Microsoft Office document icon فرم پروپوزال دانشکده پزشکی
2 فرم های بعد از دفاع فرمهای پزشکی فایل فرم های بعد از جلســـــه دفــــاع
3 فرم های جلســــه دفــــاع فرمهای پزشکی فایل فرمهای جلسه دفاع - Copy.docx
4 فرم های تصــویب عــنوان فرمهای پزشکی Microsoft Office document icon فرم های تصویب عنوان
5 اطــــــلاعیــــــــــــه فرمهای پزشکی فایل قابل توجه دانشجویان محترم پزشکی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
6 منابع آزمون علوم پایه اسفند1400و شهریور1401 فرمهای پزشکی PDF icon منابع آزمون جامع علوم پایه اسفند1400و شهریور140
7 منابع آزمون های پیش کارورزی اسفند1400 ، بهار و شهریور1401 فرمهای پزشکی PDF icon منابع آزمون های پیش کارورزی اسفند1400 ، بهار و شهریور1401
8 روانپزشکی فرمهای پزشکی PDF icon برنامه های آموزشی ضروری (core content) روان پزشکی -دوره کارورزی
9 بهداشت و پزشکی اجتماعی فرمهای پزشکی PDF icon برنامه های آموزشی ضروری (core content) بهداشت و پزشکی اجتماعی - دوره کارورزی
10 اورژانس فرمهای پزشکی PDF icon برنامه های آموزشی ضروری (core content) بخش اورژانس - دوره کارورزی
11 عفونی فرمهای پزشکی PDF icon برنامه های آموزشی ضروری (core content) عفونی - دوره کارورزی
12 اطفال فرمهای پزشکی PDF icon برنامه های آموزشی ضروری (core content) کودکان - دوره کارورزی
13 جراحی فرمهای پزشکی PDF icon برنامه های آموزشی ضروری (core content) بخش جراحی -دوره کارورزی
14 قلب فرمهای پزشکی PDF icon برنامه های آموزشی ضروری (core content) قلب - دوره کارورزی
15 داخلی فرمهای پزشکی PDF icon برنامه های آموزشی ضروری (core content) fبخش داخلی- دوره کارورزی
16 زنان فرمهای پزشکی PDF icon برنامه آموزشی ضروریcore content زنان – کارآموزی
17 روانپزشکی فرمهای پزشکی PDF icon برنامه آموزشی ضروریcore content روان پزشکی – کارآموزی
18 رادیولوژی فرمهای پزشکی PDF icon برنامه آموزشی ضروریcore content رادیولوژی – کارآموزی
19 پوست فرمهای پزشکی PDF icon برنامه آموزشی ضروریcore content پوست – کارآموزی
20 بهداشت و پزشکی اجتماعی فرمهای پزشکی PDF icon برنامه آموزشی ضروریcore content بهداشت و پزشکی اجتماعی – کارآموزی

صفحه‌ها

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.