فرم‌های الکترونیکی وآیین‌نامه ها

برای جستجو و دریافت فرم فایل های الکترونیکی از تب برگ های زیر استفاده نمایید.

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 فرم های طرح درس گروه مامایی فرمهای مامایی دریافت
2 کتابچه ثبت مهارتهای بالینی مامایی فرمهای مامایی دریافت
3 کارآموزی ترم 8 گروه ب فرمهای مامایی دریافت
4 کارآموزی ترم 8 گروه الف فرمهای مامایی دریافت
5 کارآموزی ترم 7 فرمهای مامایی دریافت
6 کارآموزی گروه ب ترم 5 فرمهای مامایی دریافت
7 کارآموزی گروه الف ترم 5 فرمهای مامایی دریافت
8 کارآموزی ترم 4 ب فرمهای مامایی دریافت
9 کارآموزی ترم 4 الف فرمهای مامایی دریافت
10 کارآموزی ترم 4 فرمهای مامایی دریافت
11 کارآموزی ترم 2 فرمهای مامایی دریافت
12 کارآموزی گروه ب ترم 6 فرمهای مامایی دریافت
13 کارآموزی گروه الف ترم 6 فرمهای مامایی دریافت
14 کارآموزی نشانه شناسی فرمهای مامایی دریافت
15 کارآموزی در عرصه رادیولوژی - سونوگرافی و الکترولوژی در مامایی و زنان فرمهای مامایی دریافت
16 کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری فرمهای مامایی دریافت
17 کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی فرمهای مامایی دریافت
18 کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری فرمهای مامایی دریافت
19 کارآموزی بیماریهای داخلی و جراحی فرمهای مامایی دریافت
20 کارآموزی بارداری و زايمان(3)(زایمان طبیعی و غیر طبیعی) فرمهای مامایی دریافت

صفحه‌ها

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 منابع پیش کارورزی شهریور 96 فرمهای پزشکی 636268376728048757.pdf
2 گامت و رویان فرمهای پزشکی راهنماي اخلاقي پژوهش بر گامت و رويان در جمهىري اسلامی ايران
3 کارآزمایی بالینی فرمهای پزشکی راهنماي اخلاقي كارآزماييهاي باليني در جمهوري اسلامي ايران
4 عضو و بافت انسانی فرمهای پزشکی راهنماي اخلاقي پژوهش بر روي عضو و بافت انساني در جمهوري اسلامي ايران
5 سلول های بنیادی فرمهای پزشکی راهنمای اخلاق پژوهشی در فیلد سلول های بنیادی
6 ژنتیک پزشکی فرمهای پزشکی راهنمای اخلاق پژوهش های ژنتیک پزشکی.pdf
7 گروه های آسیب پذیر فرمهای پزشکی راهنمای اخلاق پژوهش در گروه های آسیب پذیر.pdf
8 آزمودنی انسانی فرمهای پزشکی راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی.pdf
9 تقبل استاد جهت راهنمایی دانشجو فرمهای پزشکی فرم استاد راهنما
10 دریافت فرم پروپوزال پزشکی فرمهای پزشکی فرم تفضیلی پروپوزال
11 درخواست موضوع پروپوزال فرمهای پزشکی فرم عنوان
12 آيين‌نامه‌ي شرح وظايف كارآموزان دوره‌ي دكتراي عمومي پزشكی فرمهای پزشکی دریافت
13 آيين‌نامه‌ي آموزشي دوره‌ي دكتري عمومي پزشكي فرمهای پزشکی دریافت
14 منابع امتحان جامع علوم پایه فرمهای پزشکی منابع تکمیلی علوم پایه.PDF
15 سرفصل دروس رشته پزشکی فرمهای پزشکی دریافت

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.