فرم‌های الکترونیکی وآیین‌نامه ها

برای جستجو و دریافت فرم فایل های الکترونیکی از تب برگ های زیر استفاده نمایید.

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 log book فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon log-book7.doc
2 منابع پیشنهادی کارآفرینی در بستر دانشگاه ها فرمهای علوم آزمایشگاهی PDF icon رفرنس های پیشنهادی کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم دوازدهمین المپیادعلمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
3 12502ژنتیک9899 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon ژنتیک پزشکی رشته علوم آزمایشگاهی
4 آیین نامه تحصيل دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر فرمهای علوم آزمایشگاهی PDF icon آيين_نامه_تسهيل_ادامه_تحصيل_دانشجويان_ممتاز_و_استعداد_درخشان_به_مقاطع_بالاتر.pdf
5 مدیریت آزمایشگاه های علوم پزشکی فرمهای علوم آزمایشگاهی PDF icon رزومه مدیریت آزمایشگاه های علوم پزشکی
6 طرح درس 12502 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon ژنتیک پزشکی ( کارشناسی علوم ازمایشگاهی)10468.doc
7 طرح درس11004 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon طرح درس آمار حیاتی رشته علوم آزمایشگاهی
8 طرح درس10469 فرمهای علوم آزمایشگاهی
9 طرح درس10479 فرمهای علوم آزمایشگاهی PDF icon طرح درس آسیب شناسی عمومی
10 طرح درس10464 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon طرح درس خون شناسی 2
11 طرح درس10531 فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon طرح درس خون شناسی 1
12 Log Book فرمهای علوم آزمایشگاهی Microsoft Office document icon لاگ بوک (دفترچه ثبت فعالیت های روزانه)کارآموزی در عرصه رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی
13 طرح درس مهر 97 فرمهای علوم آزمایشگاهی فایل نمونه طرح درس رشته های پیراپزشکی.docx
ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 سیلابس مامایی فرمهای مامایی PDF icon سرفصل دروس مامایی
2 آرایش ترمی فرمهای مامایی PDF icon آرایش ترمی
3 کتابچه ثبت مهارتهای مامایی فرمهای مامایی PDF icon کتابچه ثبت مهارتهای مامایی
4 11690 فرمهای مامایی PDF icon بهداشت مادر و کودک و باروری
5 11681 فرمهای مامایی PDF icon ارتباطات آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری ( بهداشت3)
6 11662 فرمهای مامایی PDF icon فیزیوپاتولوژي و بیماریهای داخلی1
7 11682 فرمهای مامایی PDF icon فیزیوپاتولوژی و بیماریهای جراحی
8 11670 فرمهای مامایی PDF icon بارداری و زایمان1 بارداری طبیعی
9 11641 فرمهای مامایی PDF icon اصول و فنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل
10 برنامه کارآموزی نیمسال اول99-98 فرمهای مامایی PDF icon برنامه کارآموزی نیمسال اول99-98
11 فرم های طرح درس گروه مامایی فرمهای مامایی فایل دریافت
12 کتابچه ثبت مهارتهای بالینی مامایی فرمهای مامایی PDF icon کتابچه ثبت مهارت های ماماییLog Book
13 کارآموزی ترم 8 گروه ب فرمهای مامایی فایل دریافت
14 کارآموزی ترم 8 گروه الف فرمهای مامایی فایل دریافت
15 کارآموزی ترم 7 فرمهای مامایی فایل دریافت
16 کارآموزی گروه ب ترم 5 فرمهای مامایی فایل دریافت
17 کارآموزی گروه الف ترم 5 فرمهای مامایی فایل دریافت
18 کارآموزی ترم 4 ب فرمهای مامایی فایل دریافت
19 کارآموزی ترم 4 الف فرمهای مامایی فایل دریافت
20 کارآموزی ترم 4 فرمهای مامایی فایل دریافت

صفحه‌ها

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 جدول امتیازات استعداد درخشان فرمهای پرستاری PDF icon ayeen_40emtiyazderakhshan96.pdf
2 پرستاری بزرگسالان وسالمندان3 فرمهای پرستاری فایل پرستاری بزرگسالان وسالمندان3
3 کارآموزی سالمندان1_اکبری فرمهای پرستاری PDF icon طرح درس کارآموزی سالمندان1_اکبری
4 کارورزی کودکان_اکبری فرمهای پرستاری PDF icon کارورزی کودکان_اکبری
5 10140 فرمهای پرستاری فایل پرستاری بزرگسالان- سالمندان1
6 10150 فرمهای پرستاری فایل پرستاری بزرگسالان - سالمندان3
7 10156 فرمهای پرستاری PDF icon کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان
8 10157 فرمهای پرستاری PDF icon کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان - سالمندان (3-1) و پرستاری مراقبت در منزل
9 10144 فرمهای پرستاری PDF icon پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
10 log book فرمهای پرستاری فایل لاگ بوک رشته پرستاری
11 آرایش ترمی فرمهای پرستاری فایل آرایش ترمی رشته پرستاری
12 برنامه امتحانات فرمهای پرستاری فایل برنامه امتحانات اول99-98.rar
13 ارتقاء اعضاي هيات علمي فرمهای پرستاری Microsoft Office document icon 8642ت980804ارتقای هیات علمی.doc
14 برنامه هفتگی فرمهای پرستاری فایل برنامه هفتگي اول99-98.rar
15 سرفصل رشته پرستاری فرمهای پرستاری PDF icon curriculum-nursing-BS-54-13930227[1].pdf
16 مرکز تحقیقات علوم بالینی سلامت فرمهای پرستاری Microsoft Office document icon شیوه نامه تاسیس و بهره برداری از مرکز تحقیقات سلامت.DOC
17 طرح درس نظری نیمسال اول 96 فرمهای پرستاری فایل دریافت
18 لاگ بوک (Log book) پرستاری فرمهای پرستاری PDF icon دریافت
19 طرح درس نظری نیمسال اول 98-97 فرمهای پرستاری فایل tarh dars 97-96 پرستاری.rar
20 مشخصات کلی،برنامه،سرفصل دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری فرمهای پرستاری PDF icon دریافت

صفحه‌ها

ردیف عنوان رده بندی فرم فایل
1 فرم تکراری نبودن پایان نامه فرمهای پزشکی Microsoft Office document icon فرم تکراری نبودن پایان نامه
2 صورتجلسه تغيير عنوان پايان نامه فرمهای پزشکی PDF icon صورتجلسه تغيير عنوان پايان نامه.pdf
3 تقویم المپیاد دوازدهم فرمهای پزشکی PDF icon تقویم دوازدهمین المپیاد
4 بخش زنان log book فرمهای پزشکی Microsoft Office document icon karvarzzanan(2).doc
5 لاگ بوک فرمهای پزشکی فایل لاگ بوک.docx
6 طرح درس بیماریهای جراحی فرمهای پزشکی فایل طرح درس بیماری های جراحی.docx
7 نسخه نویسی فرمهای پزشکی فایل نسخه نویسی.docx
8 نشانه شناسی فرمهای پزشکی فایل نشانه شناسی.docx
9 بیماریهای کلیه فرمهای پزشکی فایل بیماریهای کلیه
10 پاتولوژی اختصاصی2 فرمهای پزشکی فایل پاتولوژی اختصاصی2
11 آداب پزشکی4 فرمهای پزشکی فایل آداب پزشکی4
12 ویروس شناسی فرمهای پزشکی فایل ویروس شناسی
13 اصول اپیدمیولوژی فرمهای پزشکی فایل اصول اپیدمیولوژی
14 باکتری شناسی فرمهای پزشکی فایل باکتری شناسی
15 علوم تشریح سیستم اعصاب فرمهای پزشکی فایل علوم تشریح سیستم اعصاب
16 دستگاه اعصاب حواس ویژه فرمهای پزشکی فایل دستگاه اعصاب حواس ویزه
17 علوم تشریح سر و گردن فرمهای پزشکی فایل علوم تشریح سر و گردن
18 مراحل تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامه فرمهای پزشکی Microsoft Office document icon مراحل تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامه دانشجویان
19 ترم چهارم علوم پایه فرمهای پزشکی فایل ترم چهارم ورودی بهمن96
20 زبان تخصصی پزشکی1 فرمهای پزشکی فایل زبان تخصصی پزشکی1

صفحه‌ها

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.