معرفی مرکز توسعه آموزش

اين مرکز مطالعات وآموزش علوم پزشکی در دانشگاه جهت پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برنامه های این مرکز شامل مجموعه تصمیمات و تدابیر لازم برای رسیدن به هدف های سازمان می باشد .

در این مرکز باتوجه به اهمیت برنامه های خود اقدام به تنظیم برنامه های راهبردی نموده که حاصل آن مجموعه ای است که شامل مشخص نمودن اهداف و وظایف در جهت مسائل استراتژیک دانشگاه تعیین معیارهای سنجش و ارزیابی با سن ارزیابی محیط درونی و بیرونی تدوین برنامه ها بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی ایجاد زمینه رشد و بالندگی اعضای هیات علمی ایجاد فرصت ها و برطرف نمودن موانع تهدیدها و ارزیابی دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان می باشد که با توکل به عنایت حق تعالی و پیگیری های مستمر و مداوم این واحد رسیدن به مجموعه اهداف در چشم انداز نزدیک محقق خواهد شد .

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.