EDOدانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

ابوالفضل پارسیا

 

 

·         منشور عملکرد

ارائه بهترین سیستم آموزشی پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی براساس راهبرد سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی در جهت کسب رضایت مندی جلب مشارکت و تامین منافع ذی نفعان

اهداف اختصاصی :

·         طراحي و بهبود روشها ،فرایندها و برنامه های آموزشی

·         توسعه كمي و كيفي آموزش اعضای هیات علمی و دانشجويان

·         ارتقاء شاخص‌های آموزشی و پژوهشی سیستم آموزشی

·         ارتقاء توانمندی و مهارتهای حرفه اي اساتید در عرصه های گوناگون  آموزشی

·         تدوين و ترويج  فرایندها  روشها ، رويکردها و تکنولوژی های نوین آموزشی

·         نوآوری در زمینه برنامه ها، فرايند هاي آموزشی و درسی ، روشهای تدریس و ارزشیابی

·         ارتقاء کيفيت مشاوره و راهنمايي آموزشي و تحصیلی

·         ارتقاء كيفيت و كميت پروژه هاي تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان

·         هدايت طرحها و پايان نامه هاي اساتيد و دانشجويان به سمت پژوهش در آموزش

·         توسعه كيفي نظام استاد راهنما و استعدادهاي درخشان

·         توسعه كيفي ارزشيابي گروههاي آموزشي، اعضاي هيئت علمي، و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان .این مرکز باتوجه به اهمیت برنامه های خود اقدام به تنظیم برنامه های راهبردی نموده که حاصل آن مجموعه ای است که شامل  اهداف و وظایف در جهت مسائل استراتژیک دانشگاه تعیین معیارهای سنجش و ارزیابی  ارزیابی محیط درونی و بیرونی تدوین برنامه ها بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی ایجاد زمینه رشد و بالندگی اعضای هیات علمی ایجاد فرصت ها و برطرف نمودن موانع تهدیدها و ارزیابی دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان می باشد که با توکل به عنایت حق تعالی و پیگیری های مستمر و مداوم این واحد رسیدن به مجموعه اهداف در چشم انداز نزدیک محقق خواهد شد .

وظایف :

·         ایجاد زمینه  ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش

·         ارائه  و  اجرای  مشاوره درزمینه ارزشیابی اعضای هیئت علمی و فرایندهای آموزشی

·         تفکر خلاق و ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

·         بسط و ترویج به روز ترین آموزش ها  در حیطه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری

·         اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیئت علمی
.         تشویق و هدایت آموزشی درارائه  برنامه های توسعه توانمندی های دانشجویان
.         بسط و ترویج آخرین نسخه های آموزش  ها در زمینه  آموزش مجازی

·         شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

مدیر مرکز

آقای ابوالفضل پارسیا   دارنده گواهینامه صدامتیازی اولین دوره" توانمندی در آموزش" از دانشگاه علوم پزشکی  آزاد اسلامی 

و دانشجوی ورودی 99 آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اهم فعالیت های مرکز:

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی درسی

استعدادیابی و کمیته استعدادهای درخشان

المپیاد دانشجویی

کمیته ارزشیابی اساتید

کمیته آموزش در پژوهش

کمیته توانمندی اساتید

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.