EDOدانشکده پیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

 

اين مرکز مطالعات وآموزش علوم پزشکی در دانشگاه جهت پیشبرد اهداف آموزشی و ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برنامه های این مرکز شامل مجموعه تصمیمات و تدابیر لازم برای رسیدن به هدف های سازمان می باشد .

در این مرکز باتوجه به اهمیت برنامه های خود اقدام به تنظیم برنامه های راهبردی نموده که حاصل آن مجموعه ای است که شامل مشخص نمودن اهداف و وظایف در جهت مسائل استراتژیک دانشگاه تعیین معیارهای سنجش و ارزیابی با سن ارزیابی محیط درونی و بیرونی تدوین برنامه ها بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی ایجاد زمینه رشد و بالندگی اعضای هیات علمی ایجاد فرصت ها و برطرف نمودن موانع تهدیدها و ارزیابی دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان می باشد که با توکل به عنایت حق تعالی و پیگیری های مستمر و مداوم این واحد رسیدن به مجموعه اهداف در چشم انداز نزدیک محقق خواهد شد .

مدیر مرکز EDO

خانم شیرین شهرکی

اهم فعالیت های مرکز:

برگزاری کمیته مشورتی دانشجویی

برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی درسی

استعدادیابی و کمیته استعدادهای درخشان

المپیاد دانشجویی

کمیته ارزشیابی اساتید

کمیته آموزش در پژوهش

کمیته توانمندی اساتید

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.