اخبار

31 مرداد آخرین مهلت ارائه فیلم جهت شرکت در جشنواره اتا

بنام خداوند جان و خرد

 جشنواره اشتراک‌گذاری تجارب ارزشمند دانشجویان در تحقق پاسخگویی اجتماعی (اآتا)

محورهای جشنواره

ارتقا سلامت

سلامت یکپارچه

دانشگاه بدون مرز

کارآفرینی اجتماعی

توانمندسازی جامعه

ترجمان دانش به زبان مردم

توجه به مفهوم سلامت و محیط

مشارکت در برنامه‌های کاهش آسیب

مسئولیت‌پذیری در شرایط بحرانی

شیوه نامه برگزاری جشنواره اتا

وظایف دانشجو/ صاحب تجربه یا فعالیت

uدانشجویان صاحب تجربه یا فعالیت وارد سامانه اتا شده و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام می نمایند.
uدر فرم فوق نام کلیه افراد گروه و نیز نام سرگروه مشخص می شود.
uتجربه ای که توسط سرگروه ثبت می شود باید دارای مشخصات ذیل باشد:
üدر راستای محورهای اعلام شده دبیرخانه جشنواره باشد.
üبه صورت خلاصه توسط سرگروه در دو سطر توضیح داده شود.
üحجم فایل بارگذاری شده نباید بیشتر از MB60 باشد.
üفایل بارگذاری شده به صورت تصویری باشد.
üمدت زمان فایل ارائه تجربه 3 الی 5 دقیقه باشد.
üفرمت فایل های ارسالی به صورت MP4 باشد.
uسرگروه حتماً دانشجو باشد.

کلیه اطلاعات افراد و سرگروه در سامانه دقیق بارگذاری شود

راه های ارتباط با دبیرخانه جشنواره اتا

uتلفن: ۸۶۷۰۲۲51- ۸۶۷۰۲۲05 (021)
uپست الکترونیکی: ata98@iums.ac.ir
uآدرس سامانه: ata.behdasht.gov.ir

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.