اخبار

چهارمین همایش مرجعیت علمی

چهارمین همایش مرجعیت علمی 10 اسفند ماه 96 در  بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در تهران برگزار می گردد.

بسمه تعالی

به یاری خداوند متعال 

«چهارمین همایش مرجعیت علمی »

با همکاری مستقیم انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی و مشارکت وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور و واحدهاي مجري رشته هاي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي در محل بيمارستان فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي در مورخ ۱۰اسفند ماه سال جاري برگزار مي شود.

به نقل از سایت معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، عنوان چهارمین همایش مرجعیت علمی «اهمیت آموزش علوم پزشکی در تعالی نظام سلامت» بوده و دو سخنراني ويژه و سه پانل تخصصي در روز مذکور همراه با امتياز آموزش مداوم برگزار مي گردد.

دبیر علمی همایش: جناب آقای دکتر محسن نفر

دبیر اجرایی همایش: جناب آقای دکتر فرهاد ادهمی مقدم

مسئول کمیته علمی همایش: جناب آقای دکتر حسینی

می باشند. 

عنوان همایش چهارم: اهمیت آموزش علوم پزشکی در تعالی نظام سلامت 

محور پانل ها:

• مبانی تئوریک مرجعیت علمی جمهوری اسلامی (رویکرد ايدئولوژيک، تکنولوژيک و ژئوپلتيک)

• معرفی مدل های آموزشی غیر دولتی موفق در آموزش علوم پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی ، طب نظامي و ...)

• جایگاه آموزش علوم پزشکی در نظام ملی نوآوری (دانش پژوهی، رویکرد بین رشته اي و نيازهاي آموزشي)

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.