اخبار

پویش ملی مبارزه با سرطان

سرطان قابل پیشگیری است با خود مراقبتی و امید

اول تا  هفتم بهمن ماه امسال هفته مبارزه با سرطان است.از آنجایی که  حدود نیمی از سرطانها را می توان قابل پیشگیری قلمداد کرد ، تردیدی نیست که بهترین راه برای مقابله با گسترش این بیماری  مشارکت فعالانه سیاستگزاران از عرصه های گوناگون  در حوزه سلامت بوده و جدای از آن اطلاع رسانی عمومی  و تشریک مساعی آحاد جامعه ، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هرچند مردم با اتخاذ روش های خود مراقبتی باید محافظ خود در برابر عوامل خطر ساز  بیماریها باشند ، لیکن دیگر مسئولان نیز وظیفه دارند ضمن آموزش نظامند شیوه های بهداشتی خود مراقبتی و ارائه خدمات مناسب جهت  کنترل عوامل مستعد کننده  ، از بروز و بسط عوامل خطر جلوگیری و مردم را در برابر آنها محافظت و حمایت نمایند.

مقتضی است ، ضمن حمایت از « پویش ملی مبارزه با سرطان » و با تأکید بر آگاهی از مسئولیت فردی و اجتماعی جهت کنترل عوامل خطر سرطان ، با فعالیت مضاعف در زمینه های مختلف چه درحوزه قانونگذاری ، چه اجرا و چه نظارت ،  موارد زیر  با اهیمت تر از گذشته در اولویت کاری مسئولین قرار گیرد:

1- باتوجه به تصویب « قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات » در سال 1383 همچنین « قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات » مصوب سال 1385 ، انتظار می رود همه مفاد آن به ویژه افزایش قیمت سیگار و مالیات بر خرده فروشی و محدودیت دسترسی به آن به اجرا گذاشته شود.

2- باعنایت به ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه همچنین ماده 6 « قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی » مصوب سال 1389 ، بر فرایند تولید ، نگهداری و انتقال محصولات کشاورزی از نظرمواد آسیب رسان به سلامتی نظارت بیشتری گردد.

3- بر مبنای مواد 38 ، 42 ، 136 قانون برنامه پنجم توسعه بر کیفیت تولید محصولات غذایی به ویژه چربی های مضر ، نمک ، شکر ، افزودنی ها و شیوه بسته بندی آنها نظارت گردد.

4- باعنایت به « قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا » مصوب سال 1374 ، درجهت بهبود کیفیت هوای شهرهای بزرگ به ویژه از راه نظارت بر کیفیت سوخت ، تولید خودروهای با کیفیت و بهبود حمل و نقل عمومی ، تلاش روزافزون گردد.

5- باعنایت به ماده 127 قانون برنامه پنجم توسعه ، بر فرایند تولید و انتقال آب آشامیدنی نظارت بیشتری اعمال شود.

برگرفته  از سایت دانشگاه زنجان

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.