اخبار

لینک ارزشیابی اساتید دانشکده پزشکی

قابل توجه دانشجویان محترمی که دسترسی به کانال های مجازی ندارند

 خواهشمنداست لینک زیر را درحساب کاربری ایمیل خود باز نموده و به پرسشنامه پاسخ دهند

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOhd6242jN00AIpj8M6Zzovlx5GCa5gsgxUW4VCDb576LViw/viewform?embedded=true" width="700" height="520" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">درحال بار کردن…</iframe>

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.