اخبار

ترفیع سالیانه مشتق از تشویق مقالات

بسمه تعالی

معاون محترم علوم پزشکی

با سلام احترامأ عطف به بخشنامه های شماره 87/352676 مورخ 22 دیماه 95 و 73/299920 مورخ 9 آذرماه 95 و نامه شماره 70/84138/ص/95 مورخ 17 بهمن ماه 95 و متمم بخشنامه 25426/87 مورخ 10اردیبهشت ماه 93 خواهشمنداست دستور فرمایند کلیه مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی جهت تشویق مقالات ، ترفیع سالیانه ، هرگونه تبدیل وضعیت و اختصاص 50% حق الزحمه نهایی استادان راهنما ، موارد زیر را رعایت فرمایند:

1-      مجلات   : ISIباید در سایت مرجع Thomoson Reutersقابل رؤیت باشند.

2-      مجلات علمی معتبر داخلی: باید توسط کمیسیون بررسی نشریات وزارتین بررسی شده و حائز  رتبه علمی – پژوهشی یا علمی - ترویجی (قابل رؤیت در سایت وزارت علوم ) باشند.

3-      مجلات ISC: باید در پایگاه استنادی جهان اسلام نمایه شده باشند  که این مقالات از طریق سایتhttp://www.isc.gov.ir  قابل دستیابی هستند.درضمن به مجلاتی در این گروه حق تشویقی تعلق می گیرد که محل انتشار آنها در ایران باشد.

4-      مجلات علمی معتبر خارجی غیر ISI: باید توسط یکی از پایگاه های Cabi، Scopus، Medline، Pubmed، SAGE، OVIDE، SPRINGER  ،   Elsevier  و Wileyنمایه و یا چاپ شوند.

5-      با توجه به بازیابی فایل مجلات بی اعتبار و کم اعتبار توسط مرکز گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به صورت ماهیانه ، الزامی است قبل از پذیرش مقاله ، سه Black List  دانشگاه ازاد اسلامی ، وزارت علوم و وزارت بهداشت مندرج در سایت http://rtp.iau.ir/sp  مورد بررسی قرار گیرد که مجله مورد نظر در این لیست ها قرار نداشته باشد.

6-      مجلاتی که فرآیند داوری و پذیرش مقاله در آنها بسیار کوتاه است و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می پذیرد ، نامعتبر محسوب می شوند، در ضمن به مجلاتی که دارای رتبه علمی – تخصصی هستند هستند ، حق تشویقی و نمره تعلق نمی گیرد.

7-      آدرس دهی برای مقاله از هر نوعی باید طبق بخشنامه های صادره برای مقالات فارسی بصورت (گروه .....واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زاهدان ، ایران) و برای مقالات لاتین بصورت

(Departement of ……,Zahedan Branch,Islamic Azad University , Zahedan.Iran) باشد.

8-      در مقاله های مستخرج از پایان نامه نفر اول دانشجو و نفر دوم استاد راهنما می باشد که استاد راهنما باید عهده دار مکاتبات باشد.

9-      کنفرانس ها و همایش های بین المللی معتبر در صورتی به دانشجو تعلق می گیرد که توسط دانشگاه ها و با حمایت انجمن های بین المللی معتبر و شناخته شده برگزار شود.

10-  تمامی مقالات در صورتی مورد تأیید نهایی قرار می گیرد که رشته مورد نظر در محدوده (Scope)مجله قرار گرفته باشد(مقاله هر عضو هیأت علمی  در مجله ای معتبر که همخوانی با رشته اش داشته باشد به چاپ برسد.)

دکتر احمد مهربان معاون پژوهش و فن آوری

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.