اخبار

بهره برداری از سامانه ساها

همزمان با هفته پژوهش با حضوردکتر واشـقانی

مـــــعـــاون پژوهشـــی دانشــــگاه آزاد اســـــلامی

از سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد ( ساها)

مجتمع آزمایشـــگاهی  شیمی  و پزشــــــــــکی

دانشـــــــگاه آزاد اســـلامی واحـــــد زاهــــــدان

رونمایی شد.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.