اخبار

برگزاری همایش طلای سبز در نمایشگاه بین المللی اصفهان فارما

ششمین همایش طلای سبز با نگاهی به چالشها، فرصتهای صادراتی و
گسترش بازارهای جدید فرآوردههای طبیعی و سنتی و بررسی جایگاه این فرآوردهها در ارتقای نظام سلامت جامعه
با حمایت مسئولین محترم سازمان غذا و دارو، طی روزهای 18 تا 20 بهمن ماه سال 1396 همزمان با نمایشگاه
بین المللی اصفهان فارما در محل سایت نمایشگاههای بین المللی اصفهان برگزار خواهد شد.
ارائه سخنرانیهای کلیدی، برگزاری نشستهای تخصصی، ارائه مقالات برگزیده، انتشار مجموعه چکیده مقالات
و ارائه امتیاز بازآموزی از جمله برنامه های اصلی این رویداد ملی میباشد.

افزایش تمایل به مصرف داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در پیشگیری و درمان بیماری‌ها ضرورت انجام مطالعات کاربردی در این حوزه را نمایان می‌سازد و برپایی نشست‌ها و گردهمایی‌های تخصصی با حضور متخصصان این حوزه عرصه مناسبی جهت آگاهی از نتایج این مطالعات و به اشتراک گذاشتن دانسته‌های علمی و تجربی کارشناسان داروهای گیاهی به شمار می‌رود.

دبیرخانه دائمی همایش طلای سبز پس از برگزاری موفق 5 دوره این همایش، در نظر دارد ششمین همایش طلای سبز را با هدف بررسی جایگاه داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی در ارتقای سطح سلامت جامعه و افزایش فرصت های صادراتی با حمایت سازمان غذا و دارو در روزهای 18 تا 20 بهمن ماه سال 1396 در سایت نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان همزمان با اولین نمایشگاه اصفهان فارما (نمایشگاه بین‌المللی دارو صنایع وابسته) برگزار نماید. امید است برگزاری چنین همایشی به بهبود کیفیت داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی، ایجاد داروخانه‌های تخصصی گیاهی و رسیدن به شهروند و جامعه‌ای سالم، کمک شایان توجهی کند.
محورهای کنفرانس:
اقتصاد داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی
نقش داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در کنترل و درمان بیماری‌ها
استانداردهای کشت و تولید داروهای گیاهی
چالش‌ها و بایدها و نبایدهای مصرف داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی
مطالعات تطبیقی مصرف داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در ایران و آسیای شرقی
مطالعات تطبیقی مصرف داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در ایران و اروپا
چالش‌های موجود و استراتژی‌ها در مصرف داروهای گیاهی

 

افزایش تولید داروهای با منشا گیاهی و توان کشور در وارد شدن به بازار تجارت جهانی به دلیل پتانسیل بالقوه کاشت
گیاهان دارویی بر کسی پوشیده نیست، تنوع گونه های دارویی ارزشمند، گیاهان دارای ارزش اقتصادی بالا و تنوع اقلیمی
برای تولید انواع گونههای گیاهان دارویی از پتانسیل های مهم موجود جهت توسعه صنایع مرتبط با داروهای گیاهی و
فرآوردههای طبیعی به شمار میرود. بهرهمندی از این پتانسیلها و ترویج، توسعه و نهادینه نمودن مصرف فرآوردههای
طبیعی چالشهای متعددی را در مسیر توسعه صنعت داروهای گیاهی پیش روی خود دارد که با شناخت دقیق این چالشها
و رفع آنها میتوان به سمت توسعه این صنعت در کشور حرکت نمود و زمینه صادرات و ورود به بازارهای جدید را فراهم
نمود. برپایی گردهماییها و همایشهای تخصصی عرصه مناسبی برای شناخت چالشها و انتقال دانش و تجربه و همافزایی
دستاوردهای نوین در این زمینه به شمار میرود. همایش طلای سبز با تأکید بر داروهای گیاهی و فرآوردههای طبیعی
یکی از نمونههای موفق در حوزه پژوهش و آموزش به شمار میرود که با حمایت سازمان غذا و دارو به صورت سالانه در 5
دوره برگزار گردیده است. اکنون دبیرخانه دائمی این همایش در نظر دارد با بهرهمندی از دستاوردهای ادوار گذشته،
ششمین همایش طلای سبز را با همکاری مسئولین سازمان غذا و دارو معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
برگزار » مهد گیاهان دارویی « دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همزمان با نمایشگاه اصفهان فارما در شهر اصفهان به عنوان
نماید.
زمان و مکان
18 تا 20 بهمن ماه 1396  – سایت نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان
مسئولین همایش
.6 جناب آقای دکتر محمود خدادوست، مشاور محترم وزیر و مدیرکل محترم دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی
.2 سرکار خانم دکتر مهناز خانوی، مدیرکل محترم اداره فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
.9 جناب آقای دکتر محمد حسن عصاره، دبیر محترم ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
.4 جناب آقای دکتر امیر حسین جمشیدی، مشاور محترم ترویج و توسعه نوآوریهای علمی در تولید و عرضه فرآوردههای
طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
.5 جناب آقای دکتر بهرام دارایی، رئیس محترم مرکز آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
.1 جناب آقای دکتر جعفر میرفخرایی، دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآوردههای گیاهان داروی
.7 سرکار خانم دکتر مهشید حائریزاده، معاون محترم برنامهریزی اداره کل فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان
غذا و دارو
.1 جناب آقای دکتر محمود فلامرزیان، مدیرعامل محترم شرکت گل دارو
.3 جناب آقای دکتر غلامرضا امین، عضو محترم هیئتعلمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
.63 جناب آقای دکتر ناصر محمدی، رئیس محترم هیئتمدیره شرکت مشاورین ایده ناب ویژن
.66 جناب آقای دکتر مهران میراب زاده اردکانی، مدیرعامل محترم شرکت هربی فارمد
.62 جناب آقای دکتر مجید داوری، عضو محترم هیئتعلمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.