اخبار

اطلاعیه مهم انتخاب واحد بهمن 96 ترم اول پزشکی96

ضمن تبریک به  پذیرفته شدگان پزشکی عمومی  سال 96 و عرض خوش آمد گویی به دانشجویان ترم اول پزشکی 96 به  دانشکده پزشکی واحد زاهدان توجه عزیزان را به اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشکده پزشکی  جلب می نماید فهرست دروس ارائه شده در نیمسال دوم 97-96 دانشکده پزشکی (ترم 1) را مطالعه و بر اساس  فهرست دروس ارائه شده و برنامه هفتگی زیر اقدام به انتخاب واحد نمایید.

تتأکید می گردد شروع رسمی کلاس ها از شنبه 14 بهمن می باشد و تعداد جلسات غیبت مجاز ، محدود می باشد.

ملاحظات

تعداد واحد عملی

تعداد واحد تئوری

نام درس

نام استاد

کد درس

 

 

2/24

مقدمات علوم تشریح

آقای دکتر معین

 11124

 

0/23

-

مقدمات علوم تشریح

آقای دکتر معین

11126-11127

یکی از این دو کد باید برداشته شود.

 

 

1/88

بیوشیمی مولکول و سلول

آقای دکتر نخعی

11131

 

0/44

-

بیوشیمی مولکول و  سلول 

آقای دکتر نخعی

11734-11732

یکی از این دو کد باید برداشته شود.

 

 

0/83

فیزیولوژی سلول

آقای دکتر شهرکی

 

11132

 

 

1/52

اصول و خدمات سلامت

آقای دکتر مسعودی

 

11133

 

 

2

روانشناسی سلامت

آقای دکتر ثناگو

 

11134

 

 

0/5

آداب پزشکی

 

 

12179

 

 

3

فارسی عمومی

دکتر مصطفی سالاری

11181

 

 

 

3

زبان عمومی

آقای دکتر مجوزی

10150

 

 

2

آئین زندگی خواهران

آقای حیدری مکرر

  این کد مربوط به خواهران می باشد. 11396

 

 

2

آئین زندگی برادران

آقای طاهری

این کر مربوط به برادران می باشد11394

برنامه هفتگی

19:30-17:45

17-15:30

13:30-15:30

13:30 - 12

11:15 9:30

9:30 -7:30

     ساعات

ایام هفته   

اصول و خدمات سلامت

بیوشیمی مولکول و  سلول

مقدمات علوم تشریح (عملی)

 

 

 

مقدمات علوم تشریح

شنبه

 

فیزیولوژی سلول

فارسی عمومی

زبان عمومی

 

 

آئین زندگی برادران

یکشنبه

 

 

 

 

آئین زندگی خواهران

مقدمات علوم تشریح

دوشنبه

 

فیزیولوژی سلول

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

بیوشیمی مولکول  و سلول

مقدمات علوم تشریح (عملی)

 

روانشناسی سلامت

مقدمات علوم تشریح

چهارشنبه

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.