گروه مامایی

رشته مامايي

تاسيس سال 1372

مدیر گروه :خانم فاطمه رضایی

 

اعضا هيات علمي:

 

- الهام سادات مرتضويي

- فاطمه رضایی

مانيا عباسيان

آزاده ساراني 

رزومه خانم ازاده سارانی

آزاده سارانی هئیت علمی گروه مامایی

قبولی در کنکور سراسری کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال 1386 و  وجز دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان در مقطع کارشناسی

قبولی در کنکور سراسری کارشناسی ارشد مامایی( گرایش بهداشت باروری )دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1391 و فارغ التحصیل با معدل 26/18 ( اولین دانشجوی ارشد که از پایان نامه دفاع نمودم)

دانشجوی برتر آموزشی در دوره های راهنمایی ، متوسط و دانشگاهی

سوابق شغلی و اجرایی:

هئیت علمی مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان از تاریخ 93/11/01 تا کنون

رئیس اداره آموزش و پژوهش دانشکده پزشکی

مدیر پژوهش دانشکده پزشکی از تاریخ   1/10/95 تا 1/11/97

مدیرگروه مامایی از تاریخ97/12/01

نماینده استانی آموزش سامانه پژوهشیار (سامانه ثبت پایان نامه و طرح های نحقیقیاتی دانشگاه آزاد اسلامی ) در استان سیستان و بلوچستان و کرمان

سایر فعالیت ها:

عضو فعال بسیج اساتید استان سیستان و بلوچستان

عضو جمعیت مامایی کشور با شماره نظام پزشکی 29452

گذراندان طرح در زایشگاه بیمارستان خاتم زاهدان

عضو کمیته تحقیقات گیاهان دارویی

سوابق آموزشی و تدریس دروس ذیل:

بارداری زایمان (1)

بارداری زایمان (2)

بارداری زایمان (4)

بیماری های زنان و زایمان

کارآموزی بارداری زایمان (1)

کارآموزی بارداری زایمان (2)

کارآموزی در عرصهزایمان طبیعی وغیر طبیعی

ارتباطات ، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 3)

بهداشت مادر و کودک (بهداشت 4)

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری(بهداشت 5)

فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (1)

فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی (2)

فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی

 

شرکت در کارگاه ها و همایش ها

1-      شرکت در همايش کشوري آموزش و مشاوره در سلامت باروري ، گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

2-     اعضايکميتهاجرایی همايش کشوري آموزش و مشاوره در سلامت باروري ، گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

3-     شرکت در کارگاه اختلالات عملکرد جنسی و درمان آن

4-     شرکت در کارگاه اداره خونریزی پس از زایمان

5-     شرکت در کارگاه کمک به تنفس نوزاد  HBB  در دانشگاه علوم پزشکی

6-      شرکت در کارگاه قوانین و ضوابط انتشارات مجلات علمی دانشگاه ها

7-     شرکت در سمینار قوانین و حقوق حرفه ای جامعه پزشکی ، تعهدات اخلاقی و سقط درمانی

8-     شرکت در سمینار مدیریت سرطان با تاکید بر سرطان پستان

9-     شرکت در کنفرانس علمی فشار خون

10-شرکت در کارگاه ایمنی و بهداشت در حجامت

11-شرکت در کارگاه آموزشی  internet , windows , search, word, power point

12-شرکت در کارگاه آموزش نرم افزار  SPSS

13-شرکت در گارگاه نرم افزار مدیریت مراجع END NOTE

14-شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Ovid

15-شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Ebsco

16-  شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی آشنایی با پایگاه اطلاعاتی  wiley

17-شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی آشنایی با پایگاه اطلاعاتی Elsevier

18-شرکت در کارگاه آموزشی پژوهشی آشنایی با پایگاه اطلاعاتی cabi

19-شرکت در کارگاه مجازی آزمون ساختاردار عینی(OSCE)

20-شرکت در کارگاه مجازی اخلاق حرفه ای ویژه اعضای هیات علمی

21- شرکت در کارگاه مجازی مراقبت های پرستاری مربوط به تغییرات فیزیولوژی دوران بارداری

22-شرکت در کارگاه مجازی مراحل طبیعی زایمان واژینال و مراقبت های بعد از آن

23-شرکت در کارگاه ثبت اختراع ، مالکیت فکری و ثبت پتنت

24-شرکت در دوره احیای قلبی-تنفسی CPR

25-شرکت در کارگاه نقش اساتید در ارتقا سلامت روانی و اجتماعی دانشجویان

26-  شرکت در کارگاه چالشهای فرهنگی فراروی خانواده در جهان معاصر

27-شرکت در کارگاه نشر کتب علمی و امور کتابخانه ها

28-شرکت در کارگاه مدیریت انتشارات

29-شرکت در کارگاه آشنایی با مکانیزاسیون و مدیریت یکپارچه پایان نامه های دانشجویان پزشکی و طرح های پژوهشی اعضای هئیت علمی

30-شرکت در همایش مرجعیت علمی و اهمیت آموزش در علوم پزشکی

پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ارتباط سرسختی روان شناختی و خوش بینی با راهبردهای تطابق با استرس بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در مانی شهر مشهد سال 1393 (کد طرح 922451)

طرح های پژوهشی:

1-     بررسی عوامل مرتبط با مرگ داخل رحمی زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام علی (ع) شهر زاهدان سال 1387 ( کد طرح 2209)

2-    بررسی ارتباط خوش بینی و شادمانی با استرس ادراک شده مادر در هنگام لیبر و اندوه پس از زایمان( کد طرح 1099611090129 و کد کمیته اخلاق IR.ZAUM.RES.1396.353)

3-     بررسی تاثیر برنامه آموزشی بهداشت جنسی همراه با ورزش عضلات کف لگن بر دانش ، عملکرد و رضایت جنسی زنان باردار(کد1IRCT2017071235033Nو کد کمیته اخلاق IR.ZAUMS.Oth.RES.1396.5)

 

مقالات  چاپ شده در ژورنال ها

1-      The relationship between optimism with prenatal coping strategies,Iranian Journal of Psychiatric Nursing,3(1),2015,pp70-83((ISC)

2-      TheRelationship betweencopingstrategies During pregnancy withperceived stress Level in pregnant Mothers.Journal ofBabol University of Medical Science; 18(7); May 2016; PP: 27-33.(scopus)

3-       The Ralationship between Psychological Hardiness and Coping Strategies during Pregnancy,Journal ofMidwifery & Reproductive Health,2015; 3(3):408-417. (ISC)

4-      The relationship between personality characteristics and coping with perceived stress in pregnant women referred to health centers in Mashhad, International Journal of Advanced Biotechnology and Research,Vol-7, Special Issue-Number4-June, 2016. (ISI)

5-      Relationship between demographic, obstetric factors and psychological hardiness in pregnant women referred to health centers in Mashhad, Tendenzen Journal in germany,Vol-25, Issue4-Number597-606, 2016(ISI)

6-      Relationship between demographic, obstetric factors and   perceived   stress with optimism in pregnant women,Journal ofMazandaran University of Medical Science; 27(154); May 2017; PP: 107-18.(scopus)

7-      Why medication adherence in hypertensive patients?.Drug Invention Today | Vol 10 • Issue 5 • 2018(scopus)

8-      Effects of a Quiet Time protocol implementation on Respiratory Rate and Spo2 in preterm Infants, mazandran university of medical science,27(154),107-18,2017/11(scopus)

9-       The Effect of Education of Sexual Health with Pelvic Floor Muscle Exercises on the Performance and Sexual Satisfaction of Pregnant Women. Iranian Journal of Psychiatric Nursing,7(3),2019(scopus)

10-  The Prevalence, Barriers to Medication Error Reports, and Perceptions of Nurses toward the Causes of Medication Errors in the Hospitals Affiliated to North Khorasan University of Medical Sciences, Iran,Iran Journal of Nursing,32(117),2019(ISC)

 

مقال چاپ شده در همایش ها:

پوسترها :

1-     ارائه پوستر با عنوان بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی زنان باردار  در همايش کشوري آموزش و مشاوره در سلامت باروري ، گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

2-     ارائه پوستر با عنوان بررسی عوامل مرتبط با  راهبردهای مقابله با استرس بارداری در  زنان باردار  در همايش کشوري آموزش و مشاوره در سلامت باروري ، گروه مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

3-     ارائه پوستر با عنوان بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با راهبردهای مقابله با استرس بارداری، اولین کنگره ملی مشاوره در مامایی، دستاوردها، چالش ها و آینده نگاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آبان 1395

4-     ارائه چکیده با عنوان بررسی حیات حضرت زینب (س) و نقش آفرینی در نهضت حسینی در سومین همایش قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت دانشگاه آزاد واحد زاهدان

5-     ارائه پوستر با عنوان بررسی میزان استرس ادراک شده مادر در سه ترایمستر بارداری در چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران با همکاری فیگو در دانشگاه علوم پزشکی تهران مهر 1396

6-      ارائه چکیده با عنوان بررسی تجلی ادبیات عاشورایی در ادبیات انقلاب اسلامی در چهارمین همایش ملی قیام تاریخی عاشورا از دیدگاه اهل سنت دانشگاه آزاد واحد زاهدان

 

ق)

پروانه رزمجو

 

تعداد دانشجويان : 

 

دریافت سیلابس

دریافت فرم های ارزشیابی

دریافت فرم های کارآموزی

دریافت فرم های طرح درس

کتابچه ثبت مهارتهای بالینی مامایی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.