گردش کار طرح موضوع

باسمه تعالی

کمیته مشورتی دانشجویی  روزهای اول و پانزدهم هر ماه برگزار می گردد.

نظر به برگزاری منسجم و برنامه ریزی شده کمیته مشورتی دانشجویی از دانشجویان محترم خواهشمند است

 فرم فرآیند گردش کار طرح موضوع  کمیته مشورتی دانشجویی را مطالعه نموده  و

 مشکلات ،  ایده ها و  رهیافت های آموزشی  خود را درمورد مسائل مورد نظر

 به نماینده ورودی خود جهت انعکاس در کمیته مشورتی دانشجویی اعلام نمایند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.