کمیسیون پزشکی استان

شرح وظایف کمیسیون

وظایف و اختیارات کمیسیون :

شیوه نامه نقل و انتقال دانشجویی شماره 10/64935 مورخ 95/09/09

بررسی پرونده های پزشکی واصله از واحدهای استان درخصوص تایید بیماری کارکنان و اعضای هیات علمی متقاضی نقل وانتقال

بررسی پرونده های مربوط به کمک هزینه درمان بیماری های خاص و معلولیت کارکنان و اعضای هیأت علمی تمام وقت

بهره گیری از نظر پزشک معالج معتمد یا سایر مراجع پزشکی خارج از دانشگاه درخصوص پرونده های پزشکی واصله با رویکرد جنبه اطلاع رسانی و جنبه مشورتی داشتن نظرات مذکور و عدم امکان قلمداد نمودن آنها بعنوان مجوز بیماری تا زمان تایید کمیسیون.

آئین نامه (( کمک هزینه درمانی به بیماران خاص و صعب العلاج و معلولین ذهنی و جسمی کارکنان و اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه و خانواده های آنان

آئین نامه (( صندوق تامین خسارات حوادث دانشجویی ))

آئین نامه (( کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی ))

سایر وظایف کمیسیون پزشکی استان مطابق بخشنامه10/83080 مورخ 97/12/25

– اظهار نظر در مورد گذراندن پایان های دانشجویی به صورت آموزش محور به علت بیماری دانشجویان .

2 – بررسی و اظهارنظر در خصوص مشکلات آموزشی و وقفه های تحصیلی به علت بیماری دانشجویان .

3 بررسی پرونده های مربوط به توان ادامه تحصیل دانشجویان

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.