کارآموزی91

فهرست  کارآموزی های استاژری  باقیمانده ورودی  91

 

98/12/1

98/11/1

98/10/1

98/9/1

98/8/1

98/7/1

98/6/1

98/5/1

98/4/1

98/3/1

98/2/1

98/1/1

97/12/1

97/11/1

97/10/1

97/9/1

97/8/1

97/7/1

نام ونام خانوادگی

بهداشت

 

ENT

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

روان

قلب

زنان

زنان

اورژانس

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

جراحی

جراحی

جراحی

فهیمه حسنی

39100265

بهداشت

 

ENT

عفونی

اطفال

اطفال

اطفال

روان

قلب

زنان

زنان

اورژانس

اعصاب

داخلی

داخلی

داخلی

جراحی

جراحی

جراحی

سلمان کشتگر

39002876

جراحی

جراحی

جراحی

بهداشت

زنان

زنان

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

روان

اعصاب

(حذفی)

 

اطفال

اطفال

اطفال

ENT

اورژانس

عفونی

محمدقناعت پیشه سنانی

39101158

اطفال

 

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

اعصاب

زنان

زنان

عفونی

روان

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

ENT

قلب

مهرآئین سرحدی

39002873

زنان

 

زنان

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

روان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

قلب

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

زینب ربوشه

39100854

زنان

 

زنان

ENT

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

روان

عفونی

جراحی

جراحی

جراحی

اعصاب

قلب

اورژانس

اطفال

اطفال

اطفال

پونه امانی

39100407

جراحی

 

جراحی

جراحی

ENT

قلب

عفونی

زنان

زنان

اعصاب

اطفال

اطفال

اطفال

روان

بهداشت

اورژانس

داخلی

داخلی

داخلی

زهرا سرحدی نسب

39002234

اطفال

 

اطفال

اطفال

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

اعصاب

زنان

زنان

عفونی

روان

جراحی

جراحی

جراحی

اورژانس

ENT

قلب

شهناز شاقوزائی

39100562

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.