پیشنهاد برگزاری کدشناسه کارگاه

از اعضای محترم هیات علمی خواهشمنداست هم  از نظر توانایی تدریس در هر کدام از فهرست انتشار یافته ،  و هم از نظر اینکه  متقاضی برگزاری کارگاه هایی جهت افزایش توان علمی و بالینی - آزمایشگاهی خود هستن اظهار نظر خود را به ایمیلparsia.abolfazl@gmail.com بفرستند .از سوی دیگر برخی از کارگاه هایی که مورد اقبال همگان قرار خواهد گرفت بصورت فایل نظر سنجی ارائه و پیشنهاد می گردد . خواهشمنداست نظر خود را درج و ارسال نمایند

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.