پایان نامه

توجه دانشجویان محترم رشته پزشکی را به یک فایل Word  گزارش شش ماهه ویک فایل WinRAR archive (.rar) فرم های یازده گانه امور  تحریر و یک فایل PDF  دستورالعمل نگارش پایان نامه جلب می نمایم.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.