وظایف کمیته ارزشیابی

شرح وظایف کمیته‌ ارزشیابی دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

1.    ارزشیابی عملکری رفتاری  اعضای هیات علمی در راستای اهداف متعالی  آموزش علوم پزشکی  

 2.   استفاده از سامانه های برخط جامع ارزشیابی عملکرد اعضای هئیت علمی دانشگاه و ارتقای شیوه نامه استاد برتر

3.  تدوین و تنظیم نظام جامع ارزشیابی مبتنی بر برآورده ساختن انتظارات ذی نفعان از ابعاد گوناگون کیفیت و کمیت  تدریس

4.  ایجاد نظام کارآمد و به روز در تهیه فلوچارت و پیاده سازی انواع ارزشیابی های دانشجو از اساتید نظری علوم پایه و فیزیوپات و از طرف دیگر بستر سازی انجام ارزشیابی عرصه بالینی آزمایشگاهی و  پاراکلینیکی

5.  ارزشیابی نحوه برگزاری گزارشات صبحگاهی، گراند راند و ژورنال کلاب ها و ارائه بازخورد مناسب به اعضای هیات علمی

6.  ارزشیابی فعالیت های درمانی  و آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه توسط رئیس بیمارستانها و معاونت درمان و معاون آموزشی بیمارستان

7. ایجاد زیر ساخت و سازو کار مناسب بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی در نیمسال های مختلف (هر سه سال)، تحلیل یافته ها و ارائه بازخورد کتبی نتایج ارزشیابی به اعضای هیئت علمی از کانال معاون آموزشی یا روسای دانشکده ها

8.  ایجاد کمیته بررسی  تجزیه و تحلیل پرسشنامه های ارزشیابی بر اساس آخرین یافته های پژوهشی در فیلد آموزش و ایجاد بانک نظر سنجی استاندارد

9. گفتمان سازی  تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نمرات  ارزشیابی  در ایجاد بانک داده های مورد نیاز کمیته  پژوهش در آموزش

10- ایجاد کمیته ارتقای اعضای هیات علمی و بارتاب محرمانه  نتایج ارزشیابی ها و لحاظ نتایج ارزیابی ها در احکام کارگزینی مرکز امور هیات علمی برای تبدیل وضعیت، ارتقا مرتبه و پایه، احتساب سوابق و فرصت مطالعاتی اساتید

11- برگزاری جلسات رفع مشکلات عملکردی اساتید و  ارتقای فرصت های یاددهی یادگیری در برگزاری کارگاه های توانمندسازی

12- بازتاب نتایج بررسی های صلاحیت های تدریس اساتید در گزارشات نیمسال تحصیلی و ایجاد بایگانی منظم

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.