ورودی93

روتیشن استاژرهای(کارآموزی) ورودیهای سال 93

 

97/012/01

97/11/01

97/10/01

97/09/01

97/08/01

97/07/01

نام و نام خانوادگی

ردیف

---

اورولوژی

رادیولوژی

ارتوپدی

جراحی

جراحی

ایمان فتوتی

1

----

اورولوژی

رادیولوژی

ارتوپدی

جراحی

جراحی

محمدامین ملازاده

2

----

رادیولوژی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

شمیسا بامری

3

----

رادیولوژی

جراحی

جراحی

ارتوپدی

اورولوژی

زینب رحیمی نژاد

4

----

ارتوپدی

اورولوژی

رادیولوژی

جراحی

جراحی

حمیده علی آبادی

5

----

ارتوپدی

اورولوژی

رادیولوژی

جراحی

جراحی

سپیده یزدانی

6

----

ارتوپدی

جراحی

جراحی

اورولوژی

رادیولوژی

ارمغان معظمی گودرزی

7

----

پوست

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

عاطفه حسن زاده

8

----

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

قلب

راحیل قاسمی گوربندی

9

----

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

سوزان محمود پسند ادراکی

10

----

پوست

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

مهسا علیزاده

11

-----

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

رضا کیخا

12

-----

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

سید عبدالله نیکو

13

-----

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

قلب

سید احمد عمرانی

14

-----

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

قلب

بردیا رحیمی

15

------

داخلی

داخلی

داخلی

پوست

قلب

محمدمهدی بومری

16

------

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

مجتبی هادیان گل

17

------

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

آیدین آینه چیان

18

-----

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

هانیه نصیریان

19

-----

پوست

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

فرناز ناروئی نوری

20

-----

پوست

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

بلقیس فقیهی نیا

21

-----

پوست

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

راضیه سلامی

22

-----

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

رویا خجندی

23

-----

داخلی

داخلی

داخلی

قلب

پوست

فرزانه داشی پور

24

اورولوژی

بهداشت

قلب

داخلی

داخلی

داخلی

عباس ملایی

26

اورولوژی

داخلی

داخلی

داخلی

بهداشت

قلب

فاطمه آمیان

27

 

قلب

پوست

داخلی

داخلی

داخلی

سیده عطیه دشتی خویدکی

28

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.