ورودی92

روتیشن استاژرهای(کارآموزی) ورودیهای سال 92

از اسفند 97

از بهمن 97

از دی 97

از آذر 97

از آبان 97

 از مهر97

نام و نام خانوادگی

ردیف

-

-

روان

اطفال

اطفال

اطفال

مهلا میربهاء الدین39202016

1

-

-

روان

اطفال

اطفال

اطفال

مبارکه لاریجانی39202054

2

-

-

ارتوپدی

اطفال

اطفال

اطفال

شهرزاد رحمان پور39200497

3

-

-

روان

اطفال

اطفال

اطفال

ریحانه کیخایی39202026

4

-

-

روان

اطفال

اطفال

اطفال

زهره اویسی39202042

5

-

-

اورولوژی

اطفال

اطفال

اطفال

فروه نجفی39202030

6

-

-

اورولوژی

اطفال

اطفال

اطفال

محدثه آسوده فرد39202039

7

-

-

اورولوژی

اطفال

اطفال

اطفال

نجمه محمودیان39202046

8

-

-

روان

اطفال

اطفال

اطفال

آیدا فروتن39202057

9

-

-

ارتوپدی

اطفال

اطفال

اطفال

سارا کامیابی39202045

10

-

ارتوپدی

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

نگین گرگیج39202023

11

-

ارتوپدی

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

سعیده سراوانی39202029

12

-

اطفال

اطفال

اطفال

ارتوپدی

ENT

اسماء خوشرو39201022

13

-

-

چشم

اطفال

اطفال

اطفال

علیرضا زاهدی39202021

14

-

-

روان

اطفال

اطفال

اطفال

ندا سارانی39202051

15

-

-

پوست

اطفال

اطفال

اطفال

آرش طاحونه بان39002960

16

-

-

چشم

اطفال

اطفال

اطفال

هدی مقدم39202020

17

-

-

پوست

اطفال

اطفال

اطفال

زهرا پودینه حاجی پور39202027

18

-

-

پوست

اطفال

اطفال

اطفال

الهام نوری39202024

19

-

-

ارتوپدی

اطفال

اطفال

اطفال

شیرین غفرانی39002970

20

-

-

پوست

اطفال

اطفال

اطفال

رائد درواع39202055

21

-

رادیولوژی12153

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

حامد حسن پور39202031

22

-

-

پوست

اطفال

اطفال

اطفال

سیروس دهمرده39202022

23

-

-

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

محمد دوستکامی39202071

24

پوست

اعصاب12159

ENT

اطفال

اطفال

اطفال

شهریار کشته گر39102035

25

-

اطفال

اطفال

اطفال

ارتوپدی

روان

بابک کریمی تزرجی 39202052

26

-

اطفال

اطفال

اطفال

اورولوژی

عفونی

مهزیار فرزانه39202033

27

-

ارتوپدی

اورولوژی

رادیولوژی

جراحی

جراحی

ناصر منشی باشی39202053

28

-

اطفال

اطفال

اطفال

ارتوپدی

عفونی

مسعود حیدری39202047

29

-

اطفال

اطفال

اطفال

رادیولوژی

عفونی

مصطفی خمر39202059

30

-

اطفال

اطفال

اطفال

اورولوژی

ENT

محمدانوش گمشادزهی39202065

31

-

اطفال

اطفال

اطفال

اورولوژی

ENT

فاطمه شاقوزایی39100276

32

-

اطفال

اطفال

اطفال

اورولوژی

ENT

الهه عرب39202044

33

-

اطفال

اطفال

اطفال

پوست

عفونی

زهراحاجی نژادبمرودی 39103272

34

-

اطفال

اطفال

اطفال

پوست

عفونی

فاطمه کیخا39202043

35

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.