هیات علمی گروه مامایی2

 

نام و نام خانودگی : مانیا عباسیان راد

تاریخ تولد : ۱۳۴۲

محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان ٬ دانشکده پزشکی ٬ گروه مامایی

 

       Email: manya_rad@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی :

 

کارشناسی ارشد آموزش مامایی ٬ دانشگاه علوم پزشکی ایران ٬اردیبهشت ۱۳۷۳

کارشناسی مامایی ٬ دانشگاه علوم پزشکی ایران ٬ آذر ۱۳۶۶

 

عنوان پایان نامه :

 

بررسی ارتباط میان افزایش وزن مادر در دوران بارداری و وزن نوزاد در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه زاهدان .

 

سوابق کاری :

 

انجام طرح در دانشکده پرستاری و مامایی ٬ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان٬  ۱۳۶۷

استخدام رسمی در دانشکده پرستاری و مامایی ٬ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ٬ ۱۳۶۸

 

 

عضو هیئت علمی تمام وقت  دانشکده پرستاری و مامایی ٬ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ٬

1380 - 1374

 عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان ٬ 1375 - 1373

عضو هیئت علمی تمام وقت  دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان ٬ دانشکده پزشکی ٬از مهر۱۳۸۹ تاکنون

 

 

سوابق اجرایی :

 

مدیر گروه مامایی ٬ دانشکده پرستاری و مامایی ٬ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مدیر گروه مامایی ٬ دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

 

سوابق آموزشی و تدریس:

 

 دروس بارداری و زایمان ۱و۲و۳و۴ ٬  بیماریهای زنان ٬ بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده ٬  رشته  مامایی

 

 دروسپرستاری بهداشت مادران و نوزادان ۱ و ۲  ٬   رشته پرستاری

درس بهداشت مادر و کودک  ٬ رشته بهداشت

 

کار بالینی با دانشجویان مامایی در اتاق زایمان  ٬ کلینیکهای بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده ٬ بخش بعد از زایمان و بخش جراحی زنان

 

 

شرکت در سمینارها و کارگاههای آموزشی:

 

ارائه مقاله  دركنگره سراسری و بازآموزی زنان و مامایی ٬سخنرانی ٬  ۱۳۷۶

سمینار مراقبتهای اولیه بهداشتی ٬ ۱۳۷۳

سمینار سراسری ارزیابی سلامت جنین ٬ ۱۳۷۸

سمينار تغذيه با شير مادر ٬ ۱۳۷۹

کارگاه آموزشی احیا نوزاد

کارگاه آموزشی روش تحقیق در علوم پزشکی

کارگاه آموزشی ترویج تغذيه با شير مادر

کارگاه آموزشی  مامایی جامعه نگر

کارگاه آموزشی بارداریهای پرخطر

 

 مقالات و طرحهای تحقیقاتی:

 

بررسی ارتباط میان افزایش وزن مادر در دوران بارداری و وزن نوزاد در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه زاهدان

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دختر رشته پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مورد بهداشت دوران قاعدگی

بررسی شيوع و شدت سندروم پيش از قاعدگی در دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.