هیات علمی گروه مامایی

نام : پروانه         نام خانوادگی: سرپرست رزمجو      تاریخ تولد : 22/12/1370

رشته تحصیلی : مامایی

پست الکترونیک: p.razmju@gmail.com

سوابق تحصيلي:

كارشناسي ارشد مامايي ( گرايش آموزش مامايي)، دانشگاه جندي شاپور اهواز

كارشناسي مامايي، دانشگاه علوم پزشكي زابل

 

عنوان پایان نامه :

بررسی ارتباط بین سابقه حاملگی از دست رفته با کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اهواز در سال 94

عنوان مقاله:

بررسی سلامت روان زنان باردار با سابقه عوارض نامطلوب در بارداری قبلی ( اکسپت در مجله جنتاشاپیردانشگاه علوم پزشکی اهواز)

شركت در كارگاهها و همايش ها:

کنگره دیابت

کارگاه رفرنس نویسی اندنوت

 كارگاه مندلی

كارگاه مینیتاب

كارگاه روش تحقیق کیفی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.