نیاز سنجی کارگاه تفکر خلاق

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در نظر دارد به فراخور زمان برنامه ریزی جهت برگزاری مداوم  کارگاه های آموزشی نماید .لذا به منظور ارتقای دانش مهارتی ،  کسب تجربیات ارزشمند  و ارتقای توانمندی های دانش آموختگان در فضای رقابتی کارآفرینی در بستر حوزه سلامت از دانشجویان عزیز درخواست می شود نسبت به تقدم برگزاری نوع و عنوان کارگاه ها با این دفتر EDO همکاری داشته باشند و نیاز سنجی خود را در این بستر ثبت نمایند . از طرفی نمایندگان صنفی عزیزان در کمیته های توسعه آموزش دانشجویی آمادگی جلب نظرات ارزنده شما جهت مطرح نمودن درکمیته مذکور را دارند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.