علوم پایه

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اولسالتحصیلی98-97 دانشکده پزشکی (ترم 5)

 

ملاحظات

تعداد واحد عملی

تعداد واحد تئوری

نام درس

نام استاد

کد درس

 

-

3

باکتری شناسی تئوری

دکترحبیب الهی

 

 

1

-

باکتری شناسی عملی

دکترحبیب الهی

 

 

-

1

ویروس شناسی

دکترحبیب الهی

 

 

-

2/5

انگل و قارچ شناسی تئوری

 

دکترعلیرضا سلیمی خراشاد

دکترسمانه عبدالهی خبیصی

 دکتربهمن فولادی

 

 

1/5

-

انگل و قارچ شناسی عملی

 

دکترعلیرضا سلیمی خراشاد

دکترسمانه عبدالهی خبیصی

 دکتربهمن فولادی

 

 

-

4

پاتولوژی تئوری

 

دکترفرزانه خادم ثامنی

 

 

-

1

پاتولوژی عملی

 

دکتر فرزانه خادم ثامنی

 

....

ایام هفته

9:30-7:30

11:30-9:30

13:30-12:00

15:30-13:30

18-16

20-18

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

باکتری شناسی

انگل شناسی وقارچ شناسی

 دکتر عبدالهی

دکترسلیمی

 

 

 

 

دوشنبه

پاتولوژی-دکترثامنی

پاتولوژی-دکترثامنی

پاتولوژی-دکترثامنی

پاتولوژی-دکترثامنی

باکتری شناسی

ویروس شناسی

سه شنبه

باکتری شناسی عملی

A

انگل شناسی عملی-A

باکتری شناسی عملی-B

انگل شناسی(عملی)-B

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

انگل وقارچ شناسی دکترفولادی

انگل شناسی-A

انگل شناسی-B

 

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.