شماره تلفن های دسترسی به گروه های آموزشی و دوایر اداری -آموزشی معاونت پزشکی

به اطلاع اساتید دانشجویان و مراجعین محترم می رساند به منظور ارتباط با گروه های آموزشی -، دوایر اداری - آموزشی و .... می توانند از طریق پیش شماره 0543113 و افزودن داخلی مورد نظر با توجه به دیاگرام حوزه معاونت پزشکی تماس تلفنی مستقیم داشته باشند.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.