شرح وظایف مسئول استعدادهای درخشان

وظایف مسئول دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان:

-        شناسایی دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان از طریق مقیاس های سنجش متداول

ارائه  برنامه ارتقاء سطح آموزشی  و توانمندی دانشجویان استعداد درخشان ویژه دانشکده

-         ارائه فرایند بررسی و پایش سطح علمی و تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان در دانشکده

-         حمایت از دانشجویان استعداد درخشان و رفع موانع آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در دانشکده

-         نظارت بر عملکرد اساتید مشاور و دانشجویان استعداد درخشان

-         نقش آفرینی در همکاری اعضای هیات علمی در تقبل  استاد مشاور  ویژه دانشجویان استعداد درخشان

-         ترغیب همکاری دانشجویان با مراکز تحقیقاتی با هماهنگی و مشورت استاد مشاور دانشجویان و فعالیت دانشجویان در مراکز تحقیقاتی

-         حمایت و راهنمایی دانشجویان فعال در المپیاد و رفع موانع آموزشی اداری

-         صدور احکام استادان مشاور و دانشجویان همکار در کمیته

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.