شرح وظایف

 

رئیس کمیته برنامه ریزی درسی:

خانم دکتر ملیحه غریبی

کمیته برنامه ریزی درسی

معرفی:

کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه ریزی درسی در معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیلشدهاست.

رسالت:

ارتقاء و توسعه  برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور، انطباق برنامه های درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعه و انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان.

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی(EDO)

براساس آیین نامه ،  شرح وظایف مسئولین و ترکیب اعضای  کمیته برنامه ریزی درسی در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی،به صورت زیر تعیین گردیده است:

‏1- مشارکت در برگزاری کارگاه هایی برای آشنایی اساتید و اعضای هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره

‏2- بازنگری و اصلاح طرح درس ها

3- همکاری در طراحی کارگاه های مهارتی محوری در راستای برنامه ریزی درسی، طرح درس و طرح دوره

-4  ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضای هیئت علمی و گروه های دانشکده های مختلف

-5 برگزاری جلسات حضوری در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگری طرح درس ها

6- تدوین و بازنگری لاگ بوک ها و راهنماهای یادگیری در رشته ها و مقاطع مختلف

-7 - تدوین برنامه های آموزش جامعه نگر در تمامی رشته ها و مقاطع مرتبط

8-پایش و ارزشیابی کیفی برنامه های آموزش جامعه نگر-

- 9تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارت های بالینی-

-10 نظارت بر اجرای برنامه های تدوین شده در مرکز مهارت های بالینی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.