دوره علوم پایه

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول 97-96 دانشکده پزشکی (ترم 3)

 

تعداد واحد عملی

تعداد واحد تئوری

نام درس

نام استاد

کد درس

 

 

2

جنین شناسی

آقای دکتر عباسعلی معین

10534

 

1/5

 

2/5

آناتومی تنه

 

آقای دکتر عباسعلی معین

10552

کدهای عملی 10565-10567

 

 

2

تغذیه

خانم دکتر فهیمه خوشابی

10571

 

 

3

زبان تخصصی 1

آقای دکتر عبدالرشید خزاعی

10572

 

 

4

فیزیولوژی 1

آقای دکتر محمدرضا شهرکی

10575

 

 

2

ژنتیک

آقای دکتر مصطفی منتظر ظهوری

10578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30 - 17:45

17:30 - 15:30

15:30 -13:30

13:30 -11:30

11:00 -9:15

9:00 -7:15

ایام هفنه

 

فیزیولوژی 1

 

 

 

 

شنبه

زبان تخصصی 1  20-17

آناتومی تنه عملی 17-15

آناتومی تنه عملی 15-13

 

 

آناتومی تنه تئوری

یکشنبه

 

فیزیولوژی 1

 

 

 

ژنتیک

دوشنبه

 

آناتومی تنه عملی 17-15

آناتومی تنه عملی 15-13

 

 

آناتومی تنه تئوری

سه شنبه

 

فیزیولوژی 1

 

 

 

جنین شناسی

چهارشنبه

 

 

 

 

تغذیه

تغذیه

پنج شنبه

 

 

 

 

 

تغذیه

جمعه

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول 97-96 دانشکده پزشکی (ترم 5)

ملاحظات

تعداد واحد عملی

تعداد واحد تئوری

نام درس

نام استاد

کد درس

 

 

3

باکتری شناسی تئوری

آقای دکتر محمدحسین حبیب اللهی

10581

 

1

 

باکتری شناسی عملی

آقای دکتر محمدحسین حبیب اللهی

10583-10589-10586-10590

 

 

1

ویروس شناسی

آقای دکتر محمدحسین حبیب اللهی

10593

 

 

2/5

انگل و قارچ شناسی تئوری

آقای دکتر محمد جعفری مدرک

آقای دکتر بهمن فولادی

10594

 

 

1/5

انگل و قارچ شناسی عملی

آقای دکتر جعفری مدرک

آقای دکتر بهمن فولادی

10596-10604-10602-10605

 

 

4

پاتولوژی عمومی تئوری

خانم دکتر فرزانه خادم ثامنی

10608

 

1

 

پاتولوژی عمومی عملی

خانم دکتر فرزانه خادم ثامنی

10621-10609-10623-10611

برنامه هفتگی

19:30 – 17:45

17  -15:30

15:30 – 13:30

13:30  - 12

11:30 – 9:30

9:30 -7:30

ایام هفنه

 

 

 

 

 

 

شنبه

باکتری شناسی عملی 20-18

باکتری شناسی عملی 16-14

 

 

 

باکتری شناسی تئوری

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

باکتری شناسی عملی گروه c

ویروس شناسی

پاتولوژی عملی

B

پاتولوژی عملی A

پاتولوژی  تئوری

باکتری شناسی تئوری

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

عملی (انگل شناسی و قارچ شناسی)

عملی (انگل شناسی و قارچ شناسی)

 

 

قارچ شناسی (دکتر فولادی)

انگل شناسی

(دکتر جعفری)

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

جمعه

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.