دوره علوم پایه

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشکده پزشکی (علوم پایه)

 

 

ملاحظات

تاریخ امتحان

تعداد واحد عملی

تعداد واحد تئوری

نام درس

نام استاد

کد واحد عملی

کد واحد تئوری

 

بیوشیمی ملکول و سلول

 

0/44

1/29

بیوشیمی دیسیپلین

آقای دکتر نخعی

10631-10632-10634

10630

 

 

 

مقدمات علوم تشریح

فیزیولوژی سلول

 

 

0/35

1/06

 

دستگاه تنفس

 

 

آقای دکتر معین

دکتر شهرکی

10784-10787-10790

10635

 

 

مقدمات علوم تشریح

فیزیولوژی سلول

 

 

0/70

2/88

 

دستگاه قلب و عروق

 

آقای دکتر معین

دکتر شهرکی

10656-10771-10772

10654

 

مقدمات علوم تشریح

فیزیولوژی سلول

 

 

0/59

1/76

علوم تشریح اسکلتی عضلانی

آقای دکتر معین

10775-10777-10779

10782

 

زبان عمومی

 

-

3

زبان تخصصی1

آقای دکترعبدالرشید خزائی

----------

10810

 

-

 

0/5

-

آداب پزشکی2

خانم دکتر زهرا قیاسی

---------

10793

 

-

 

1

-

تربیت بدنی1

 

 

 

 

-

 

-

2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

 

 

 

 

-

 

-

1

قرآن

 

 

 

 

-

 

-

1

وصایای امام

 

 

 

 

-

 

3/58

1واحدوصایا+1واحدقرآن+12واحد

جمع واحد

 

 

 

 

 

20-18

18-16

16-14

14-12

30/11-30/9

         30/9-30/7

ایام هفنه

زبان تخصصی 1

فیزیولوژی-دکترشهرکی

 

 

 

 

شنبه

زبان تخصصی 1

فیزیولوژی-دکترشهرکی

 

 

 

 

یکشنبه

 

دستگاه تنفس (عملی)- دکتر معین

دستگاه تنفس(عملی)

دستگاه تنفس(عملی)

دستگاه تنفس

 

دوشنبه

 

علوم تشریح اسکلتی عضلانی(عملی)-دکترمعین

علوم تشریح اسکلتی عضلانی(عملی) دکترمعین

علوم تشریح اسکلتی عضلانی(عملی)-دکترمعین

علوم تشریح اسکلتی(عضلانی)

 

سه شنبه

 

دستگاه قلب و عروق (عملی)-دکترمعین

دستگاه قلب و عروق (عملی)-دکترمعین

دستگاه قلب و عروق (عملی)-دکترمعین

دستکاه قلب و عروق (تئوری)

 

چهارشنبه

 

 

 

فیزیولوژی عملی

دکترشهرکی

C

فیزیولوژی عملی

دکترشهرکی

B

فیزیولوژی عملی دکترشهرکی

A

پنج شنبه

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.