المپیادهای پزشکی

با عنایت به برگزاری نهمین المپیاد دانجویان علوم پزشکی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در شهریور 96 و ضرورت برنامه ریزی و برگزاری دوره های توانمند سازی به منظور شناسایی نهایی افراد واجد شرایط جهت حضور در تیم المپیاد دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است دانشجویان محترمی که در فراخوان این المپیاد ثبت نام نموده اند  فایل های حیطه های المپیاد را دانلود و در زمینه این رویداد علمی اطلاعات مورد نظر را کسب و درجه آمادگی خود را ارتقا دهند.

المپیاد :

مفاهيم و تعاريف

مقدمه:

پيشرفتهاي سريع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـکي و تغيير و تحولات مستمر در اقدامات پيشگيري تا نوتواني بيماران، نياز به بازنگري در اهداف غائي تعلـيم و تربيـت بخصـوص آمـوزش پزشکي را بـه شدت مطرح سـاخته اسـت. آينده ايران نيازمند افرادي است که بتوانند بصورت خلاقانه و گروهي به حل مسائل کشور بپردازند. رسالت دانشگاههاي کشور براي شناسايي، هدايت و پرورش استعداد‌هاي علمي دانشجويان بر کسي پوشيده نيست. به علاوه، دانشگاههاي علوم پزشکي به عنوان متوليان سلامت جامعه، نقش مضاعفي را در توسعه پايدار بر عهده دارند؛ از يک طرف بايستي نيروي انساني و دانش مورد نياز در بخش سلامت را توليد کنند و از طرف ديگر، مديران شايسته‌اي را براي رهبري نظام سلامت و همسو سازي حرکتها و تصميم گيري‌هاي اين نظام با جهت گيري کلي توسعه در کشور عرضه نمايند. متاسفانه دانشگاههاي علوم پزشکي برنامه‌اي براي پرورش مهارت حل مساله و کار تيمي در نظام سلامت ندارند. در واقع روش آمــوزش ســنتي در دانشــگاهها در بيشــتر مواقــع مخلــوطي از اطلاعات و مفاهيم را به دانشجويان ارائه مي‌دهـد، امـا آنـان را در تجزيه و تحليل، اولويت بندي و سازماندهي دانش نو‌ظهور که لازمه تفکر انتقادي بوده و منجر به يادگيري موثر و با معني خواهد گشـت، به حال خود مي‌گذارد.
يکي از روشهاي رفع اين نقيصه طراحي مسابقه‌اي کشوري است که مهارت حل مساله بصورت تيمي جزء ارزشهاي آن باشد. در مورد تاثير المپيادهاي علمي بر افزايش مهارتهاي دانش آموزان شرکت کننده در آنها مطالعات مختلفي انجام شده است. مطالعه‌اي در هلند در مورد تاثير المپياد رياضي در شکوفايي استعداد رياضي دانش آموزان، نشان داد که المپياديها در تحصيلات دانشگاهي خود موفق بوده اند و مقالات و کتابهايي در زمينه رياضي چاپ کرده اند. المپياد همچنين باعث افزايش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آينده‌شان کمک کرده بود. اين امر نشان مي‌دهد که شرکت در مسابقات علمي مي‌تواند به رشد فردي و حرفه‌اي فرد کمک کند.
ايده اوليه برگزاري اين مسابقه علمي در سال 1379 در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مطرح گرديد. از حدود سال 1385 اقدامات اوليه براي طراحي آن شروع شد و تاکنون جلسات متعدد هم انديشي با حضور استادان، کارشناسان و دانشجويان حائز رتبه در المپيادهاي دانش آموزي برگزار شده است. با توجه به تفاهم به وجود آمده در ميان اکثر دانشگاهها و مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر لزوم تقويت قدرت تفکر و استدلال بين دانشجويان علوم پزشکي، هم اکنون بستر مناسبي براي برگزاري اين المپياد فراهم آمده است.

 

اهداف برگزاري المپياد:

اگرچه برگزاري المپياد به صورت بالقوه مي‌تواند شکافهاي متعددي از نظام آموزش علوم پزشکي را ترميم نمايد، ولي اهداف مشخص زير براي آن متصور است:
 
1. تلاش در جهت جنبش نرم افزاري و رسيدن به چشم انداز 20 ساله
2. شناسايي افراد مستعد علمي
3. ترغيب و تشويق افراد مستعد علمي
4. جهت دهي به فعاليتهاي علمي فوق برنامه
5. ايجاد روحيه و نشاط علمي
6. تبادل فرهنگي بين دانشگاهي
 

ارزشهاي حاکم بر المپياد:

در المپياد دانشجويي تيمها از رشته‌هاي مختلف علوم پزشکي از دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور در جوي صميمي و هيجان انگيز بصورت خلاقانه به حل مسائلي مي‌پردازند که مي‌تواند به پيشرفت نظام سلامت کشور و يا علوم پزشکي در جهان کمک کند. بنابراين ارزشهاي زير در طراحي و اجراي المپياد حاكم خواهد بود:
 
1. توجه به تفکر خلاق و انتقادي
2. توجه به اهداف نظام سلامت
3. تشويق کار تيمي
4. تشويق فعاليتهاي بين رشته‌اي
5. ايجاد يک محيط شاد رقابتي
6. قدرشناسي از عالمان و توجه به فرهنگ اسلامي

برگرفته از سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی http://medolympiad.behdasht.gov.ir

 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.