المپیادهای پزشکی

«المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور»

پیشرفت های سریع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـکی و تغییر و تحولات مستمر در اقدامات پیشگیری ناتوانی بیماران، نیاز به بازنگری در اهداف غائی تعلـیم و تربیـت بخصـوص آمـوزش پزشکی را بـه شدت مطرح سـاخته اسـت .یکی از روشهای بکار رفته در این خصوص طراحی مسابقه‌ای کشوری است که مهارت حل مساله بصورت تیمی جزء ارزشهای آن باشد.مطالعه‌ای در هلند در مورد تاثیر المپیاد ریاضی در شکوفایی استعداد ریاضی دانش آموزان، نشان داد که المپیادیها در تحصیلات دانشگاهی خود موفق بوده اند و مقالات و کتابهایی در زمینه ریاضی چاپ کرده اند.المپیاد همچنین باعث افزایش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آینده‌شان کمک کرده بود. این امر نشان می‌دهد که شرکت در مسابقات علمی می‌تواند به رشد فردی و حرفه‌ای فرد کمک کند. از حدود سال 1385 اقدامات اولیه برای طراحی آن شروع شد و تاکنون جلسات متعدد هم اندیشی با حضور استادان، و دانشجویان حائز رتبه در المپیادهای دانش آموزی برگزار شده است. با توجه به تفاهم به وجود آمده در میان اکثر دانشگاهها و مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفکر و استدلال بین دانشجویان علوم پزشکی، هم اکنون بستر مناسبی برای برگزاری این المپیاد فراهم آمده است

اهداف برگزاری المپیاد:

1. تلاش در جهت جنبش نرم افزاری و رسیدن به چشم انداز 20 ساله

2. شناسایی افراد مستعد علمی

3. ترغیب و تشویق افراد مستعد علمی

4. جهت دهی به فعالیتهای علمی فوق برنامه

5. ایجاد روحیه و نشاط علمی

6. تبادل فرهنگی بین دانشگاهی

حیطه های المپیاد:

المپیاد علمی دانشجویی در چهار حیطه ی اصلی

1-حیطه ی تفکر علوم پایه

2-حیطه ی استدلال بالینی

3-حیطه ی مدیریت نظام سلامت

4-حیطه ی نوآورانه

برگزار می گردد که هر سال محوریت موضوعات آن متناسب با مباحث روز متغییر خواهد بود.

شرایط داوطلبان شرکت در المپیاد:

دانشجویان رشته های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی در مقطع عمومی که آزمون علوم پایه را گذرانده باشند و همچنین دانشجویان دوره کارشناسی از سال سوم به بعد بدون در نظر گرفتن معدل، می توانند در آزمون ورودی شرکت کنند.گروه هدف در این آزمون،دانشجویان  undergraduateهستند(دانشجویان کارشناسی در رشته های علوم پزشکی و نیز دانشجویان رشته های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی عمومی).

بنابراین،در حال حاضر دانشجویان مقاطع تکمیلی،واجد شرایط شرکت در این المپیاد نیستند

تسهیلات اعطایی و امتیازات:

1- عضویت در دفتر استعداد درخشان

2-استفاده از تسهیلات آیین نامه ی تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

v    برای استفاده از سهمیه بدون آزمون جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد:

برگزیدگان رتبه های اول تا سوم نفرادی در هر حیطه، نفر اول کشوری 8 امتیاز، نفر دوم 6 امتیاز و نفر سوم 4 امتیاز

و رتبه های اول گروهی در هر حیطه، 4 امتیاز، دوم گروهی 3 امتیاز و سوم گروهی 1 امتیاز

 

v    برای استفاده از سهمیه با آزمون جهت ورود به مقطع دکتری تخصصی:

 

رتبه

امتیاز

اول (انفرادی)

10

دوم (انفرادی)

7

سوم (انفرادی)

5

 

 

ü     امتیازات ترجیحی رتبه های اول و دوم و سوم انفرادی المپیاد دانشجویی در 2 حیطه علوم پایه و استدلال بالینی درحیطه آموزش و  دربقیه حیطه های المپیاد، امتیازات ترجیحی رتبه های اول، دوم و سوم در حیطه توانمندی های فردی و اجتماعی فرد(مطابق جدول امتیازات) قابل احتساب می باشد.

ü     در حیطه تیمی المپیاد امتیازات ترجیحی فقط جهت تیم اول به شرط این که هر یک از اعضای تیم در مرحله انفرادی حداقل 80%نمره نفر سوم انفرادی همان حیطه را کسب کرده باشند، امتیاز 5  برای هر یک از اعضا تیم قابل احتساب می باشد.

3-استفاده از تسهیلات،آیین نامه ی اجرایی ادامه ی تحصیل استعداد های درخشان ،نخبگان و استعداد های برتر در دوره های تخصصی طبق آیین نامه ی مربوطه

4-عضویت نفرات اول تا سوم انفرادی در هر حیطه المپیاد در بنیاد ملی نخبگان

بر اساس بند "د" ماده ی 4 آیین نامه ی احراز استعدا های نخبگی

5-جوایز نقدی

6-تندیس و لوح تقدیر به امضای وزیر محترم بهداشت یا معاون محترم آموزشی وزارت

7-اعطای جایزه و لوح تقدیر از سوی دانشگاه محل تحصیل دانشجو

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.