اطلاعیه مهم 99.04.02

به نام خدا
قابل توجه دانشجويان محترم پزشكي
با توجه به تغييراتي كه اخيرا در سامانه پژوهشيار ايجاد شده، از تاريخ99.4.10  سامانه پژوهشيار ملاك دفاع دانشجويان خواهد بود و دانشجويان يكسال بعد از تاريخي كه صورتجلسه گروه در سامانه ثبت ميشود(مرحله سوم پژوهشيار)، ميتوانند اقدام به دفاع نمايند . لذا جهت جلوگيري از مشكلات بعدي ، به نکات مشروحه ذیل توجه نمایید:
١- دانشجوياني كه پروپوزال خود را در سامانه پژوهشيار ثبت نموده اند اما بدليل انجام ندادن اصلاحاتي كه از طريق سامانه ، طي اطلاعيه اي براي آنها ارسال شده ، يا عدم تاييد از طرف اساتيد راهنما ،در مراحل 1و 2مانده اند ، حداكثر تا تاريخ 99.4.4 اين اصلاحات را انجام دهند همچنين به اساتيد راهنماي خود جهت تاييد يادآوري نمايند،تا به مرحله گروه و تنظيم صورتجلسه منتقل شوند و در تاريخ مدنظر شان بتوانند دفاع كنند  در غیر اینصورت تاريخ دفاع آنها حداقل يكسال بعد خواهد بود. در صورت عدم انجام مراحل بيان شده ، مسئوليت عواقب بعدي  ايجاد شده ، به عهده ي دانشجو خواهد بود.
٢- دانشجوياني كه عنوان پروپوزال آنها در شوراي پژوهشي تاييد شده است و هنوز در سامانه پژوهشيار ثبت ننموده اند ، لطفا تا تاريخ. 99.4.4 پروپوزال خود را در سامانه پژوهشيار ثبت نمايند تا سريعتر كارهاي بعدي انجام شود وبه مرحله سوم پژوهشيار و تنظيم صورتجلسه منتقل شوند و مشكلي جهت دفاع نداشته باشند وگرنه تاريخ دفاع آنها حداقل يكسال بعد از زماني كه به مرحله سوم پژوهشيار منتقل شوند خواهد بود، در صورت جدي نگرفتن اين موضوع مسئوليت عواقب بعدي به عهده ي دانشجو خواهد بود.
بنابراين قبل  از امتحان پره بايستي پروپوزال دانشجويان به تاييد و تصويب شوراي پژوهشي رسيده باشد ودرسامانه پژوهشيار ثبت شده باشد و دانشجوياني كه قصور كرده اند واينكار را انجام نداده اند ، باتوجه به مطالبي كه قبلا هم ذكر شد ، از تاريخ  99.4.10 به بعد ،از زماني كه پروپوزال دانشجو به مرحله سوم پژوهشيار برسد،تاريخ دفاع دانشجو حداقل يكسال بعد از آن تاريخ خواهد بود .مسئوليت انجام ندادن هركدام از مراحل گفته شده در بالا به عهده دانشجو ميباشد ،
بنابر اين جهت جلوگيري از بروز مشكلات بعدي  ، سريعتر اقدام نماييد
*توجه داشته باشيد  چندين بار تاكيد بر موضوع،  دليل اهميت زياد آن ميباشد.**
باتشكر
شهركي -پژوهش

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های دانشکده پزشکی ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:  05433419432

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.